Gospodarka niskoemisyjna – spotkanie informacyjne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

23 maja 2018 r. w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy ul. Żurawiej w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego pn. „Gospodarka niskoemisyjna - dofinansowania dla JST”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pracownicy gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego, planujący realizację zadań środowiskowych z udziałem środków europejskich oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ofertę programową Funduszu w tym zakresie, na 2018 r., przedstawiła Magdalena Filip, pracownik Wydziału Ochrony Ziemi, Powietrza i Wód w WFOŚiGW w Warszawie.
Podczas szkolenia zaprezentowano również Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE, wdrażany przez NFOŚiGW i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zapowiedź programu, omówienia istotnych uwarunkowań) oraz przedstawiono projekt doradztwa energetycznego dla gmin.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl