Dofinansowanie na ochronę pszczół

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Pszczoły mają ogromne znaczenie dla człowieka i przyrody. Rola pszczół jest nieoceniona szczególnie w przemyśle spożywczym, którego dużą część stanowią produkty pochodzenia roślinnego. To właśnie zapylanie stanowi kluczowy proces podczas wzrostu roślin, a to wiąże się z uzyskaniem obfitszych plonów owoców i warzyw. Sytuacja pszczół w Polsce znaczenie się pogarsza. Rocznie ginie ok. 10 proc. pszczelich rodzin. Jednym z powodów masowego zanikania pszczół jest między innymi pojawienie się warrozy. Jest to choroba wywołana przez roztocza Varroa destuctor rozwijające się na czerwiu (larwach pszczół) jak i osobnikach dorosłych. W naszym kraju problem z warrozą pojawił się w latach 80. i trwa on do dnia dzisiejszego.

Biorąc pod uwagę, jak istotne są to problemy z punktu widzenia ochrony środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 29 marca br. ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. Działania na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie mazowieckim.
O dofinansowanie mogą ubiegać się związki pszczelarskie, stowarzyszenia oraz zrzeszenia pszczelarzy, w formie dotacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, gdzie maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 60 000,00 zł dla jednego beneficjenta, w danym roku kalendarzowym.
Celem programu jest ochrona bioróżnorodności w zakresie działania na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie mazowieckim poprzez zakup: matek pszczelich, pakietów i odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, drzew i krzewów oraz drzew i krzewów owocnych.
Końcowymi odbiorcami wsparcia udzielonego związkom, stowarzyszeniom lub zrzeszeniom są pszczelarze, których beneficjent objął projektem, posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. Końcowy odbiorca wsparcia powinien posiadać co najmniej 5 uli z rodzinami pszczelimi. Nabór wniosków trwa od 29 marca br. do wyczerpania alokacji. Wszystkie dokumenty dotyczące programu dostępne są w Strefie Beneficjenta/ Programy 2018.

Korzyści płynące ze zwiększenia populacji i ochrony pszczół przyczyniają się do zwiększenia różnorodności biologicznej oraz wzrostu ilości zapylaczy roślinnych. Bezwzględną korzyścią będzie także upiększanie środowiska lokalnego człowieka.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl