Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostało podpisane Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Porozumienie podpisali: Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Pan Kazimierz Kujda oraz 16 prezesów zarządów wojewódzkich funduszy (WFOŚiGW), a także Prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienie podpisał Prezes Zarządu Pan Marek Ryszka.

W ceremonii podpisania Porozumienia udział wzięli m.in.: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Finansów prof. Teresa Czerwińska, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Dyrektor Gabinetu Premiera Marek Suski, wojewodowie lub ich przedstawiciele, przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW prof. dr hab. Roman Niżnikowski, członkowie Zarządu NFOŚiGW. Wydarzenie prowadziła rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

Podstawowym celem nowego Programu „Czyste Powietrze” jest podjęcie działań umożliwiających poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a planowana kwota do wykorzystania na sfinansowanie działań wyniesie około  130 mld zł.

W trakcie ceremonii poinformowano, iż zostaną przeprowadzone  spotkania informacyjno-szkoleniowe we wszystkich polskich gminach, a skierowane będą bezpośrednio do mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin. Na spotkaniach zostanie zaprezentowany Program „Czyste Powietrze” oraz różnorodne zagadnienia jakości powietrza i smogu na obszarach, na których jest prowadzone szkolenie.  Zwrócono również uwagę na kompleksowość rozwiązań i działań, które umożliwia realizacja Programu przez zainteresowanych beneficjentów. Są to prace w zakresie kompleksowej termomodernizacji, wymiany palenisk, czy montażu odnawialnych mikroźródeł energii.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i zasad naboru w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej Funduszu w zakładce Strefa Beneficjenta/Programy 2018.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl