Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie formie dotacji na 67 zadań polegających na zakupie specjalistycznych samochodów wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP oraz WOPR z terenu województwa mazowieckiego, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Program uruchomiono na mocy porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Dzięki udzielonemu wsparciu 67 jednostek OSP oraz WOPR zakupi nowe samochody ratownicze za łączną kwotę 62 399 207,50 zł, z czego dofinansowanie Funduszu będzie stanowić 24 289 275,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl