Podsumowanie POL-ECO SYSTEM 2018

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W dniach 23-25 października 2018 r. w Poznaniu odbyła się kolejna edycja targów POL-ECO SYSTEM. Podczas Targów zaprezentowano zaawanasowane technologie i rozwiązania służące zrównoważonemu rozwojowi, w tym m.in. zagadnienia związane z gospodarką odpadami, instalacjami odnawialnych źródeł energii, gospodarką wodno-ściekową oraz usługami komunalnymi.

Jak co roku, podczas największych w Polsce Targów Ochrony Środowiska, swoje wspólne stoisko miały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), których pracownicy służyli uczestnikom kompleksową wiedzą z zakresu możliwości otrzymania dofinansowania ze środków funduszy na realizację różnorodnych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w tym doradztwa energetycznego, a także na temat rządowego programu „Czyste Powietrze”.

WFOŚiGW były również organizatorami Miasteczka Ekologicznego, na którym zwiedzający mogli obejrzeć wystawę nt. działalności Funduszy, zakręcić ekologicznym kołem fortuny, zapoznać się z życiem pszczoły oraz budową pszczelego ula oraz zobaczyć mobilny symulator przeciwpożarowy.

Podczas pierwszego dnia targów odbywały się panele eksperckie organizowane przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Debatowano m.in. na temat wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, adaptacji do zmian klimatu czy nowoczesnych metod informatycznych w zarządzaniu i kształtowaniu środowiska.  Wręczone zostały również nagrody Ministra Środowiska w konkursie „Produkt w obiegu”.

Drugi dzień targowy to przede wszystkim odbywający się po raz pierwszy Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, którego organizatorem były wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współorganizatorem Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ideą Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego było zachęcenie młodzieży do sformułowania swojego punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. Prezentacjom uczniów towarzyszyły wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko przyrodnicze.

Równolegle odbywały się panele ekspertów, organizowane przez Ministerstwo Środowiska m.in. na temat programu „Czyste Powietrze”, klimatu i energii oraz budownictwa drewnianego, w którym upatruje się szansę na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce. Jeden z paneli poświęcony był podsumowaniu 25 lat działalności WFOŚiGW – ich doświadczeń, osiągnięć i perspektyw rozwoju.

Trzeci i ostatni dzień POL-ECO SYSTEM skupił się na panelach eksperckich NFOŚiGW, WFOŚiGW, BOŚ S.A. oraz instytutów badawczo-rozwojowych. W bloku Dobre Powietrze i Dobry Klimat, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadził panel ekspercki pt. „Zielone miasta dla zrównoważonego rozwoju”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl