31 grudnia 2018 r. godz. 15.30 - zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programów OW-1 i OW-2

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 20.12.2018 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu, z dniem 31 grudnia 2018 r. godz. 15.30, naborów  wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony wód, w ramach następujących programów:


1) Program OW-1 pn. „Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 15/18 z dnia 06.03.2018 r.,

2) Program OW-2 pn. „Zadania z zakresu ochrony wód”, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 16/18 z dnia 06.03.2018 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl