WFOŚiGW w Warszawie podpisał pierwsze umowy w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w oparciu o podpisane w dniu 7 czerwca 2018 r. Porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” wdraża sukcesywnie przedmiotowy Program we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 19 września br. trwa nabór wniosków w ramach Programu. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. W ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie zarówno na wymianę źródeł ciepła starego typu na ekologiczne, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W grudniu 2018 roku WFOŚiGW w Warszawie rozpoczął kolejny etap wdrażania Programu. Po przeprowadzeniu serii szkoleń dla mieszkańców (które odbyły się w każdej niemalże gminie na Mazowszu), poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego, obsługę tysięcy zainteresowanych osób - WFOŚiGW w Warszawie jest gotowy do podpisywania pierwszych umów o dofinansowanie realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 20.12.2018 r. podjął Uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Przyznano dofinansowanie w formie dotacji dla 60 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania bliską 600 000,00 zł. Wśród wniosków pozytywnie rozpatrzonych w pierwszej turze, w głównej mierze znajduję się wnioski złożone na realizację przedsięwzięć związanych z zakupem i montażem źródeł ciepła spełniających wymagania techniczne określone w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”.

W dniu 28.12.2018 r. podpisano pierwsze 29 umów dotacyjnych. Dofinansowanie udzielone na ich podstawie przekroczyło 300 000,00 zł. Zgodnie z założeniami Programu, udzielone dotacje umożliwią osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego. Zakłada się, że zmniejszenie emisji CO2 przez te 29 gospodarstw domowych wyniesie około 32 tony w skali roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl