Informacja dotycząca not odsetkowych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W związku z nowym terminem naliczania odsetek Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż począwszy od I kwartału 2019 r. noty odsetkowe będą  wysyłane po zakończeniu każdego kwartału, za który naliczono odsetki, a kwota i termin zapłaty odsetek podane będą, jak dotychczas na nocie odsetkowej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl