I Powiatowy Turniej Wiedzy Ekologicznej – Świercze 2019

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

4 czerwca w świerczewskim Gimnazjum odbył się I Powiatowy Turniej Wiedzy Ekologicznej Powiatu Pułtuskiego zorganizowany przez Oddział Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody w Pułtusku, Szkołę Podstawowa i Gimnazjum w Świerczach. Wydarzenie patronatem objął Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, a  Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowała wiceprezes Kamila Mokrzycka.

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach


 

Uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanej przez uczniów Gimnazjum w Świerczach na temat występujących form ochrony przyrody w powiecie pułtuskim ubogaconej występem chóru szkolnego.


 

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach


 

Następnie odbyła się część testowa konkursu, po której w czasie gdy komisja oceniała prace, uczestnicy konkursu odbyli żywą lekcję przyrody przeprowadzoną przez wójta Adama Misiewicza, przy udziale wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamili Mokrzyckiej.


 

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach


 

Ścieżka edukacyjna wokół szkoły zbudowana została w ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach


 

Nagrody ufundowane przez WFOŚiGW w Warszawie zwycięzcom turnieju wręczyła wiceprezes Kamila Mokrzyca.


 

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach

Zdj. Urząd Gminy w Świerczach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl