Ponad 2 miliony złotych przekaże WFOŚiGW w Warszawie na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody.

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w ramach konkursów pn.: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej” oraz „Zadania z zakresu ochrony przyrody”. 18 i 25 czerwca 2019 roku w  Ministerstwie Środowiska odbyły się uroczystości podpisania umów z beneficjentami, w których udział wzięli  minister środowiska Henryk Kowalczyk, Anna Król prezes WFOŚiGW w Warszawie, Kamila Mokrzycka wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie.

- Dzięki solidnej edukacji ekologicznej prowadzenie działań z zakresu ochrony przyrody będzie bardziej efektywne.”- powiedział dziś minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas podpisania umów z beneficjentami.

Na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej przyznano ponad milion złotych- a dodatkowo 1,3 miliona zł przyznano na działania z zakresu ochrony przyrody.

- Jestem przekonana, że to wsparcie finansowe pomoże  w osiągnięciu wspólnego celu, jakim jest budowanie postaw proekologicznych wśród młodego pokolenia- powiedziała prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król wręczając symboliczne czeki na dofinansowanie.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powstanie na terenach mazowieckich gminach infrastruktura dla dzieci w postaci ścieżek edukacyjno- przyrodniczych, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą zdobywać wiedzę na temat środowiska
i konieczności jego ochrony. Natomiast w przypadku zadań związanych z ochroną przyrody przyznano dofinansowanie, które swoim zakresem obejmują głównie prace pielęgnacyjne
i konserwacyjne drzew oraz zadania z zakresu ochrony gatunkowej.

Zdjęcia Ministerstwo Środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl