i+4IyxRd9PGqPICLwIl9YRr6JifoSeyJNwWCZI95w+ipg8FSj3l4IFkP8P7DwPMrQpa9WHo1F92Tr1ync++3/hhT8Co7fnGOBo47utObxZ6Q1bOvpNgKOn23BGUjMTjHV82hp7O3g4/MtGVV8TlyyPqxQISIORaWecUAptCoY+VEZ+Aem9Iq/EYFh7r44r07xJWtKwQ5nMhM8XI19dqnJeOavlzQwETlLCzRwuhAzUEuNfWNoqUBGc6SE2CAhivso6AaLX+LdNbJw7YD2yfIJqvBl1wQqWnmDnOy5DYfU89S4qaAOfau8FpdjJFXRVJVcGcGgJscE5KLu5qPrhbLg1PUBAE1cLUdK69hb9FyDk+8RlYs5qPD07bXkaNi782agg+p65HIyxIAjB5/XQnkDUG47LdLIOxteqBaD0Kh0TQSSzvxF1JYn0StFDISw/1dqDuLXrWEw+MvkFvO/IAxUtkm7Nm7Fsd4gBWdItRe78akVyvMBYmyLAwlEiKzcyJ3tR9D48gp+Lwy0JnNMGfkt8WkxijsUIDDJPx0k5/l1/fL/7OiPHUXwlgoQst1HWqa8tsSXvq5OAphI6rjwwBk7mPX+J9omNuEQcbOqH9ov7affeqn4nreh4FzOzRVmHaN0I3e4KIoEvHQLyyt9+o0yfRD8DCjZyTfp80TMKvPBUrMeZ63w1t2DwHEsjsG5wrZdxvfabd0LMhnWPWOsuYFZUrBUNIRgH317imT+wzydi0SXnm63gJOiuqvG/Yg23KdJDsG9z64O/ZcIsaz25MGP0hsGooY/7N4QjHL/XBNsPo=qxvBF20WeAqaUlU9pj6uq+gINl/cL8b0HSbM73hMjuIc1lmxO0qJPHcCIW1aAZBWNIe+/ziLahjsp+Nh54VZak1WazE7BqE+ZGHk6UFhB3XjWXLSpUSo+J3onC+s/CzbSVSbVgdOFPrK1Yrw80ezk/0V4L5US14nkwZgaiL41liNRdSi/UW1+VQ3lk8POU9nwjDv9bGjTxvDPCL5EKo6/Pdb64vj/C/lXPbvTMsviGo3C1dFrQOV4Bbc49kCRmNbRPhdd2HKXhWkxvJwHoVj/xj4u83UjSP3Py6UDwQNcE0zP3wSGZpZWcZcXW0dbg8dCjju/Ug0pCiNEkmP7Y+WJjtu4DmTLYdmvkmy1gQhS04syq1wfYK9Bt7/voLZrgEoIDXy3yrjq1DQz0fdzmMBlRt6PENVjWnWft2FCS3tv3c/+hrIIGU5MNpb6yFsLVAs8MZnajZ7vviG6u6rMNqmNvk2KCjJbwde78XwVdOgwanh59/hEYcXevylvEyulZ7hLXi/90qorkNs1DiM0Bin8+O7fM+xakFpq3WtADM27KSIs9yY+oCPvedmsq3q8Nr7BuXfnan38BtZFAn+HYDogHIJw4RHPDXLWoiKZ/3+maSEvXgoDfq1sXNqckwlT5Ms2Rc0KbSalnXdRkgsh9m3Ez290ZIf6Mf/cm+L6wufLCBKHoO3IsWQZkR9ASPxlIQKdLfGQO83lw97098Uubk58te03H+/uxB76xYwti/CrZ0IvlaCA8B2bLXVNRGIYlztSM5nKGj+Fp3onp26H+Hx0Drz3h++MoBSfmQZC18tc0f8uu+TfF5tO14m2V+IoSahJkdMx0glC0/55V0/BzFzzu/xmEFcNhjMNPKgcGnLJJ8O4dS6r4JWLWh9LRNj4AwvQZsr1dLpeasquO3jfUc1l+/ETa0f+QP98iy39ccfvnpO6AAEB5XpkvocTgIjZFKQZpCGV/HyfwSgRBSyXHdV/nqtypkT09P6cWCahhVPq9SVRdRTZd3xCdvsOsJTemY5WjoZACKf8OlsqLKfMSC8tjhe6798tSIhsvOEcO2lCgFWT8XJL5ENDR+jjNOblaT9U0/wyCz4cSgUScwbc/495jQFIvoXu1+KFQv1GmfwRHu0fwEHgu/hmI36VHAXmBdoqBX18ks/nBKrTil/CRSSWUPQjU677mZkr/PWmp4uFqRdcBENJ+Ba7BRwzGB7f/TJsk8CYT0aBrg8Xr0LX27HlgdlkEXZn5F8i0OXo1m4cnRDG6b9LOp40ZblQkSXQYFx

Ogłoszenie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dzień 02. stycznia 2009 r. jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (podstawa: Zarządzenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie nr 19/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.). W dniach od 05. do 14. stycznia 2009 r. Biuro Funduszu jest czynne od 7.30 do 16.30.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl