kEKYoPtavxzcjCpfuILkplGIn4VtdvvmrWent9PnnuPzqWbblmlEZOVyQJY4REJENFpluxCewbnwh89LcqC1QdOF8kCOVTkX8YmfCtH6shQRuqJj/5xn/m1aTCOJ++iMhVWV+xISvJBsf1xuyV1M7CMnpEs1c5QKL3/vYmfuq0AevuGa0BaagxxYMCFbIushmYFsTohtmJIFynrBlXDzyOUCIyVMPJjJktJ0gJ8WoaT4xP1By4w+Qs6/Ej6PXW2VYubbzPB52zCM1eMzxzJysaAD6ZluPTnkdtda6cXzSM9ZpEP+TmvCHZFCBu7C47XJ2d/60+/43A1kizUFwdkSWPimANZLiC2Vwy4utLdXMxz3tPHCCvYuikaFXmOn8uCTqt0Rs+BJT1+Czsnw0nWi1gBIb78QHfyqKmTsHtQuFrDvvWPUuzRGH8TtG6mg7pCkIkDgmLIl8CpCSzNj/4Az5DlgZiwEr++ckTf1Q69IZLdojWIElIS8ZmpmFWVNO8c8P/E4N4wUX+EBss7e/ycdx9wfHm7A9CdVJxi62wlwtbAze9lDMMmoQPkeTAZXoo4Mno62fEy+aBhOend1A2oObGDi3WBSJ4dYJIPPi3HyYhFZ5UpnLUwg3KDdCVN+hmB3rHs+KffFB4ZEANPtY4vxqjkI862J6yt5t9xaHtGr6pc=WsSkOYVM4AsxSLHRFHTmahptv0IOFgR3Lhhm/1bOdFqVKJpILDYgIgtxNsCmaV7uD/O5b+FE2oqDBUF5wVsIedo2Rbir48ZnhKu60c3GkiL90KPqL5xHd/U/w7pxk6W1ECEZZ5cvXQHtk/8shJX+nBSCmCthBBCQGG7AYx6BSiT8CP4WKy6hYOUahurVMyOPf9Y1NPSqEoZKEM5nzzlg0b48VWRrlsn0ORKnpXmYplGaQkR9280ml+3P67FzPdh8wdOav3A9ELiR8lcFiBSslVtVDM7IPerRedLan5i0IhiPQjPvPMAwlBuHZEeAXomtUS2WpK2pKzueabi3yd+M9Ac2ivbJ9HcsG8aO/Gc7Zx/BItM5quewRZ0bYicwbrUZdl8PuhsIF/hrnC/FZ0ZJmnsSHrYhwzgxALdpl8EY2+eu9PzmxHmbqRVJ4bSMGKlNHT08rmlU+Jr+sCkgpfgN8P59j4/auedFWX9rsTUlzf+bFzXYCth4y+7Q4CXbEzv2eKjy8yIz/OTXHBPGqInM2t4EiImaiDkEhXNCBdMQTku+1TcmRkRz8HFN6y3xWjsswRQfppMLsucPQFNbXwphlue97t+h/O5hOILey5SjZvJT4ZYto3eaaH7UFbCYdck936wGzf6AFRCp5F+BbQ+gaNJYA6mjNfURu9qu0fntUh8=NLD4Lr0wW3FreWzwEUT7yuJVF5bH9Rfe9zAii8h3IM3zBBdplUzgJRQWTIt2FZQ8k3nSqdUUsLsTEfNxtaxdZFEUiIcZbx17VBnedE0zWEAd8WwqI7qug1P0KhxgxymSfivOQDBXgxtXcAk18Gnbtp71ujNhlk8yFnslAITrmNNCVkyWtXEuMHxG/MfA3li/iFY1c/DEUZTebwQ5JNzZ7RxzZn4dLAkJUugeqOVwnKcCBqLADuJ4jxwQ8GAcBsy1FwNCDXCP7vevOVlYN+PYPKjpFhyywW1M169srnqu/ALvOGk0/uA7bCgu0hGdU9xXiQEgu/UboA2ef9vm08hB5zWp8oHERttfenQolLWsgs/7cNNfPO+CSGPd9PFzjEG1jbjAarxuKW372ylP+r4ebaybLvP/06KdENMdDIKI1Q08hO8xJkcQAJMtBKMkUXT3b04S5mzH+cv0WWCbfI+DHugnEtdqqnulb9Rw6G6jSbQA0/MilXDvroW3eNVI+dcTiAz3NBeRr9GniBjgDLx/0aBqd7Amx9mwqP3RUvKsMwU=

Strategia dla Funduszy

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

17 marca 2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym tematem spotkania była Wspólna Strategia Działania Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określająca ich funkcjonowanie w latach 2009-2012.

W obradach wzięli też udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, cały Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Fundacji EkoFundusz Stanisław Sitnicki i Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A. Jerzy Pietrewicz.

W obradach Konwentu uczestniczyli również Prezesi WFOŚiGW w Warszawie: Krystian Szczepański i Jan Chmielowski.

- Nic się nie zmieniło w stosunku do jednoznacznej deklaracji, jaką już w czasie ubiegłorocznych targów ekologicznych POLEKO złożył minister środowiska Maciej Nowicki - powiedział Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w czasie obrad Konwentu - ani na poziomie rządu, ani na poziomie Ministerstwa Środowiska nikt nie planuje likwidacji wojewódzkich funduszy. Wręcz przeciwnie! Będziemy umacniać i doskonalić dotychczasowy system finansowania ochrony środowiska. Zarówno Narodowy Fundusz jak i wojewódzkie fundusze jako instytucje wdrażające Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko mają przecież teraz dodatkowe obowiązki związane z obsługą projektów z perspektywy finansowej 2007-2013.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl