+0RWlY2ISS86Xi7FeNpW2OqeVuaXBMkZzgDflrmqmAf0otRqOrQ1sFWYPl26dhzB/MikGe9aS3es8pbfl9u3ZSpf6eSiGlCPUS4oNZjDGKOS5oaQJ0zrvCXLA43vBSGg6A9y4VDcBvA8qq/LJvaJvL5yDHzHI0eoENf0MuHCSmmbB1WFSXwK8M+TQ+VtUd2Nk85s/HvLqYhtNY00rZiMIk79YusBS+zlAWfDY+3BIF/r0cSeYhg9xKKRs7dHNmvbuvxDf3oiA3cJAtN9zDw0PaCzRGqMEvDZU6RvG2gNraY+lbv5rsN79KAnxDHcJw+++VgS3pCAeDnH0+3Gui3PKVqtpPfOsPeJegUB3mT4q8xXQ1oYhT1YFAj62uI4NiHhPkTRRaA5tt8IsQWRhjcHzQrKmXLXO/RP0kR61sR4AeVbUhZ2qlPTzd7A8GuQiIbHSTDSmf8pMli5ru/W8hbMzPR2HCbHTrmXfam+zOKpYdHwHm60pGMJaXZmKowp4AbhmYEqqzRvncP11B/v9/tG6WYZhUZ+a/MCpiuwpepVJ01qfeggbeeCRQTCsFZK0+s+ZNX9NCGCmsIrPq2UvU2SUkosgcdiZBGTgwiYHNasQQ9UMVGCqdJmDqaFVqo0qAFAFiCpsXR0ZH4pHV8F1aLLt/m0HSGX9gRSCFluKD6W2iUdVcK9yPw8cPieqU1hTtTERt/HJ5tf0o6xeit9Nj5dcK0G1tmqYJgp/mLoIMlbDfVPK4IdH8vyc3XT2zTZGvA9c18kIqvy/mJXqI1gI/TSkRWoxQRxX7vCbwp4a8CZUlnSOQaQWgF9rATA6Zect7V8CITmiFfs5GgptvA0KY1fGnjGwK1DzI/FgybC0pi6OmFqTEPFhQyZgkh3csWkqbE/jUMKbzNyV7RxhlYdKnfIDmyV2b6VF05yGfLEgy+PGR4=DfkPE2Rc0dCzjFjvE7BeEURSSaqGyDMJ6N0G3BMRNXNHq7LNZ2aVshJIi2OXtHoEEhi9zgfbqYqjFREPCVYOn6qIBy2qBtb5/B1frR8f+mF49AiJZ9QmtvgPCChgZNuQiDOHFuz8Io1c+nFZua1bWO7pcl3OBkgSXBz2mOcEpc1TaVqSHKya+ET1hfbSsxYLIphyfRIep3RNPLzUiKSnREX4I5I3D+PFstu1WLjP6f1xouKFr2aUFpl/D0rE5ITJ3OOYs27Y6/+GdbAe42nqQCfV9NQi+nHHUJ5lw87Dw75sZNJx5Fb1v6zoaOwWSJ+oFzAe5b2glBfuBJB0LwPF2m/5SLChFYPGRUx5bC/q6PSzVWcQ3XLqPqvske1IDyR7ZJgJIfEBQhSsMfOdToZApul8A6CYb6LZ/X0PTE2YbTRRdojhQnxBrJjWA+GDA0fJ2psHqybXcz7cg4gMAiwe3PQ5EHAf5S39xBXo+eZ6dsyVSfqMsq0rn2xO+m88pPVcXx521Yq6YbgsIx1Rr6QujXtYA5I6gfQe08N1MVQxVZfGRsUtJFzv1Y72ALvV4oPeo4f/qdh6X8U3PJlEnBT6kOPJtPdtnl9/gJd9okpvNcjPILdcZEsk2Fljgu5nl/LuXkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0WCS4ObiqUDjFTr4G0yG57te3/rQnsrItRtZ35LGWzQlWqtKicxYHrsKLJjxtXj0aCHG03e6ghH4P7v3mmzb4hcgOdcUWvaTz7LPtx216nnXhXogKk5R8W5tgAL0yx00ixlwoCPH1saNfOP3AAN9Y6CxKvvdDcw3/0RprZcMS1F8PDV3YuVqpUW0vSDwX9uD3V/gqdX17+iCRzNjgNo5WKMS/EQntgAwoGlT+3hV21OuomdF+4HkMZ1BgShNrl882fTpH4IyrHQRC55Yvwe0F74g39v28v/lTDg3oaOFwIh7ufN8Tk1jn7E1INOvvqQLlQmI7C39+roztiBbVqRmGMEJsaQHwfM2AuMU7YErodXvTscoA334O/AkR26ukDcjkhLyCC0JVptuOespitwWKKrm8uhunVCgtgCvPoCty69JvMil73rFMS8sEvnu6XnYw/bcD9/WMAWOlKequIN/+54F0hvD55TtPQ8+pAlQS7LEnGuBDqyHn4FMYdwZVHpPM/KhjDLTBGwbdYT5/fla/rDN+WCGv1fnrUCSTWa/C8Wz7dtDFy16M5Ssz5BhJIpFB+E1M68PLllN5SGyUpHD/NGMVFJNHZiK1Gmvl5Zfvd+n5EIJXfbE1bZ9f/J7MreeIRxACBfa5eGiaEpF4LlibZIjRi7sU6JzZKEoaFysmyZdO1M6VlCH0dkvBzU0+8HF46YlkwCgd0NqrYRSLQPZH0Z

Aktualności

I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”
22.06.2018 - aktualizacja: 22.06.2018
W dniach 21-22 czerwca 2018 r., w siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”. Celem Kongresu było przedstawienie wyzwań i problemów,...
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć
20.06.2018 - aktualizacja: 20.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu...
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Warszawie
18.06.2018 - aktualizacja: 18.06.2018
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w...
Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
08.06.2018 - aktualizacja: 08.06.2018
W dniu 7 czerwca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostało podpisane Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Porozumienie podpisali: Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
Dofinansowanie na ochronę pszczół
05.06.2018 - aktualizacja: 07.06.2018
Pszczoły mają ogromne znaczenie dla człowieka i przyrody. Rola pszczół jest nieoceniona szczególnie w przemyśle spożywczym, którego dużą część stanowią produkty pochodzenia roślinnego. To właśnie zapylanie stanowi kluczowy proces podczas wzrostu...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl