CWCIM6n0xRyqsW7/fQkxao2NaEH+g1pwa4J1OBs064Ejn3SbZ9XI5gmV84mNOCLh2CgY2MFTD8CN5N+9HyUeZQa0Na2eceJTXsADAlZhUlIVTYrrZHZHmDrxCS9BlsrVuhGqnv7GX47zPqwaWCKjAAnbieKyY1b0X6F0P0f5H9tfzYoUmQS8eKIczgYXMGsIv6+J/Wia/NChub/Qsu12rdDE7+GrE53lPhnumMeHaM4HnkaIiD7u1iytyQuyMDmGt1zTUwlA4fp2LPHkVY+MqEhITd5gSCAfizX/II0M1mXJxteyHMsNxvtPW2dFc1JjI0iB08Pgq0rFR2m7vNOH3mzkvoeYirICqtb+D3YcIsSUEiw+lfvAn3U3EV/DV/1/WLpZUgSpfvvQycmsibmSSZJjteoRrep6/8xxBt46za5isad3DnBldK+6Qr/BdoOiiWrdjTp1/IHr+l/z7Gvo44zeESqweMrV6mSPi/YZ0c9ZQW044jXr8Fuo/gcmydek08RxCvapLMmPPY/xDnUDIJI/GtCzgdgn3joOZm+1dDZyNpuMjRCoGkuJkr8KtEEtl2KpAY0ugRNQBsDogWp5T+fCTMEPNh05ZCI1922A31U9wEdN38s0MzDwhJdkDrQN24hN6PlUspgrTRuxZrdCCrQiGioxowFlJ1X9vrBTFrU=a2RzwefUVVg3rCCXU6LeaTXv91X7LLgXyHT02wNqEt4zvrqnce0tRG5HF+KbA5EaiTGO9sC6MvFiieIOR1UasjcM5tvfUJhydWyoEwgaSNo9ruDnNfeE/Y9F/VS3PfaODrfjVO9tLUVwdOJx7+4uJFrpn01Vba7Tb9gZaUYjJ5HVtG/8qDcpw8P+gRbGXuEdjHk0SS+0D6ujJBIT/vhIupos5vfHflNSYYhgfawVmyhi8h05EtGL9j+IDbfYoRX4f4dvM3X/MzAeqUGuxeoPOuM8pfGLevWY3QkSlwMb0u1lZKKZAz3KczxP5u9vhxTcLbivXzxVFp62e7HlFaFx+5sKoxf4OOpiEK8D+1Nux7wrxZdw/eN5gl3gRHI44Y6BDn+DB01NJazsOc5kYskRMjwwLJ70Y+caDMLlIpBmeB08zJchdQSuIkjC3XS375dJgdW2EU2iIDVi7sZDVXdjlysIZuDvawiw/LQjiR9bC4ZQCjYDd5mXrHZJDkx6XElRA/fT/PV0v0dFgOUi+VnSMRg7+rWuRcKyTVe30Nficz3VY+sApcCKiS3UpX1RcKaPcj241bFt+5orSBf6biPRvxO/AOg2FQ6Dh+hlp0TGVsPM23C1LRapWG622Gra+pnVk1iLAgyljg1F4zceFe3RkDdnWfrJSZMMUwtiYXzRDww=r7o+gBkWZtQYrubMdBTDhxsqVDekbkKqrlZ4Qvc6wZfLg2qkb9vEE+VnSj+8KB+1quH2DLYX3K6kjc91OeKSmMUjql6JKECL6YVOFpwC4Zt38C6Yk3ImUAKnIVa7vyWGsTzUynNjx+FO7HsRlKH7w2k9c8f+PNOyrsURN3PqwPj5uWcvIyWxbB88wmmEu0CCaNkJ6NYaFYgWIm27+j8QCbFbB4WLrJwGCIDSqA5XZUknSJ3mJjvAH+sQ71Jp1+3BEFdiWDOtaRMqkUbHh3CVRBG9M3FqMHAGhagylFoBXt0ngWFrBGyFVG/D/x+jft75coSlhltPyK7jogdqiMLOZ0Ay+5s8BKfB7IRIa5VdaLII2pojmlWdvhdwNGtiLXEW/E/y6OzPkhwyDS51nkRuwQly57v5LvtLsGXG7y/8wXciGm+fXBz5CWZOpJkA16Frn9ebwPk8/xI2hALXm2aZajUtR8W7kQzi9GNSNCFCMJBHZqUxFjPVV+EcpxI1m5PcmEQZ8m0ZdCay0kow5PGd09ATnetdDn3X4w1UznfuEo2XoUftKFH2ZU5rZPFHmHlxHFWEj5Nq1D+/FLrnut/37twxxVql85x6TRqNnbl++uccMsX/089+nP0s9whtN8M/ky3Um9iVvEyvCMgtwrVlUo2gfBYht3wvChp5NHGvsZc=

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
27.03.2018 - aktualizacja: 27.03.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 29 marca 2018 r. - w ramach następujących programów:...
Patronat honorowy
23.03.2018 - aktualizacja: 30.05.2018
Zasady udzielania patronatu honorowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - przyjęte Uchwałą nr 1961/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 16.08.2017 r. [pobierz]   Do przyjmowania zaproszenia przez Fundusz...
Księga znaku
23.03.2018 - aktualizacja: 30.05.2018
Księga znaku logotypu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]
30 marca 2018 r. (piątek) - dniem wolnym od pracy w WFOŚiGW w Warszawie
22.03.2018 - aktualizacja: 26.03.2018
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/17 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz dni pracy w soboty w WFOŚiGW w Warszawie w 2018 r...
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
22.03.2018 - aktualizacja: 22.03.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych. Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 28 marca 2018 r. - w ramach następujących programów:...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl