CWCIM6n0xRyqsW7/fQkxao2NaEH+g1pwa4J1OBs064Ejn3SbZ9XI5gmV84mNOCLh2CgY2MFTD8CN5N+9HyUeZQa0Na2eceJTXsADAlZhUlIVTYrrZHZHmDrxCS9BlsrVuhGqnv7GX47zPqwaWCKjAAnbieKyY1b0X6F0P0f5H9tfzYoUmQS8eKIczgYXMGsIv6+J/Wia/NChub/Qsu12rdDE7+GrE53lPhnumMeHaM4HnkaIiD7u1iytyQuyMDmGt1zTUwlA4fp2LPHkVY+MqEhITd5gSCAfizX/II0M1mXJxteyHMsNxvtPW2dFc1JjI0iB08Pgq0rFR2m7vNOH3mzkvoeYirICqtb+D3YcIsSUEiw+lfvAn3U3EV/DV/1/WLpZUgSpfvvQycmsibmSSZJjteoRrep6/8xxBt46za5isad3DnBldK+6Qr/BdoOiiWrdjTp1/IHr+l/z7Gvo44zeESqweMrV6mSPi/YZ0c9ZQW044jXr8Fuo/gcmydek08RxCvapLMmPPY/xDnUDIJI/GtCzgdgn3joOZm+1dDZyNpuMjRCoGkuJkr8KtEEtl2KpAY0ugRNQBsDogWp5T+fCTMEPNh05ZCI1922A31U9wEdN38s0MzDwhJdkDrQN24hN6PlUspgrTRuxZrdCCrQiGioxowFlJ1X9vrBTFrU=a2RzwefUVVg3rCCXU6LeaTXv91X7LLgXyHT02wNqEt4zvrqnce0tRG5HF+KbA5EaiTGO9sC6MvFiieIOR1UasjcM5tvfUJhydWyoEwgaSNo9ruDnNfeE/Y9F/VS3PfaODrfjVO9tLUVwdOJx7+4uJFrpn01Vba7Tb9gZaUYjJ5HVtG/8qDcpw8P+gRbGXuEdjHk0SS+0D6ujJBIT/vhIupos5vfHflNSYYhgfawVmyhi8h05EtGL9j+IDbfYoRX4f4dvM3X/MzAeqUGuxeoPOuM8pfGLevWY3QkSlwMb0u1lZKKZAz3KczxP5u9vhxTcLbivXzxVFp62e7HlFaFx+5sKoxf4OOpiEK8D+1Nux7wrxZdw/eN5gl3gRHI44Y6BDn+DB01NJazsOc5kYskRMjwwLJ70Y+caDMLlIpBmeB08zJchdQSuIkjC3XS375dJgdW2EU2iIDVi7sZDVXdjlysIZuDvawiw/LQjiR9bC4ZQCjYDd5mXrHZJDkx6XElRA/fT/PV0v0dFgOUi+VnSMRg7+rWuRcKyTVe30Nficz3VY+sApcCKiS3UpX1RcKaPcj241bFt+5orSBf6biPRvxO/AOg2FQ6Dh+hlp0TGVsPM23C1LRapWG622Gra+pnVk1iLAgyljg1F4zceFe3RkDdnWfrJSZMMUwtiYXzRDww=r7o+gBkWZtQYrubMdBTDhxsqVDekbkKqrlZ4Qvc6wZfLg2qkb9vEE+VnSj+8KB+1quH2DLYX3K6kjc91OeKSmMUjql6JKECL6YVOFpwC4Zt38C6Yk3ImUAKnIVa7vyWGsTzUynNjx+FO7HsRlKH7w2k9c8f+PNOyrsURN3PqwPj5uWcvIyWxbB88wmmEu0CCaNkJ6NYaFYgWIm27+j8QCbFbB4WLrJwGCIDSqA5XZUknSJ3mJjvAH+sQ71Jp1+3BEFdiWDOtaRMqkUbHh3CVRBG9M3FqMHAGhagylFoBXt0ngWFrBGyFVG/D/x+jft75coSlhltPyK7jogdqiMLOZ0Ay+5s8BKfB7IRIa5VdaLII2pojmlWdvhdwNGtiLXEW/E/y6OzPkhwyDS51nkRuwQly57v5LvtLsGXG7y/8wXciGm+fXBz5CWZOpJkA16Frn9ebwPk8/xI2hALXm2aZajUtR8W7kQzi9GNSNCFCMJBHZqUxFjPVV+EcpxI1m5PcmEQZ8m0ZdCay0kow5PGd09ATnetdDn3X4w1UznfuEo2XoUftKFH2ZU5rZPFHmHlxHFWEj5Nq1D+/FLrnut/37twxxVql85x6TRqNnbl++uccMsX/089+nP0s9whtN8M/ky3Um9iVvEyvCMgtwrVlUo2gfBYht3wvChp5NHGvsZc=

Aktualności

Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 28.02.2017 r.
28.02.2017 - aktualizacja: 01.03.2017
Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 28.02.2017 r. Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.02.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze...
24.02.2017 - aktualizacja: 24.02.2017
WFOŚiGW w Warszawie zaprasza do składania wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej. Dla zainteresowanych m.in. budową lub modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków, budową nowych i przebudową istniejących sieci...
28 lutego br. godz. 15.30 - zamknięcie naboru wniosków w ramach programu: 2017-OZ-14 „ Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”
24.02.2017 - aktualizacja: 27.02.2017
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 21.02.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 28.02.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Usuwanie i...
Wyniki naboru w ramach konkursu 2017-EE-15 pn. "Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii"
23.02.2017 - aktualizacja: 23.02.2017
Wyniki naboru w ramach konkursu 2017-EE-15 pn. "Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii". Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria do dofinansowania: [pobierz]
Informacje dla EE 16 zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 21.02.2017 r. godz. 15.30
21.02.2017 - aktualizacja: 21.02.2017
Uwaga: zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 21.02.2017 r. godz. 15.30 Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 21.02.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl