Aktualności

WFOŚiGW w Warszawie finansuje Warszawskie Dni Recyklingu 2010
14.06.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już po raz drugi przyłączył się do organizacji Warszawskich Dni Recyklingu. Na ich przygotowanie przeznaczył 100.000 zł bezzwrotnej dotacji. Natomiast Tomasz Skrzyczyński - Prezes...
Kolejne dofinansowanie z POIiŚ - tym razem dla Płońska
09.06.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
Gminie Miasto Płońsk przyznano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go Stycznia w Płońsku”. Maksymalna kwota dofinansowania z...
Zaproszenie! WFOŚiGW w Warszawie zaprasza na Warszawskie Dni Recyklingu 2010
09.06.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie już po raz drugi przyłączył się do organizacji Warszawskich Dni Recyklingu. Na ich przygotowanie Fundusz przeznaczył 100.000 zł bezzwrotnej dotacji. Natomiast Tomasz Skrzyczyński...
UWAGA! Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu gospodarki odpadami POIiŚ
01.06.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Warsztaty szkoleniowe z zakresu kwalifikowalności wydatków
31.05.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
Zaproszenie na warsztaty szkoleniowe z zakresu kwalifikowalności wydatków ponoszonych na roboty dodatkowe i uzupełniające oraz na zadania wprowadzone aneksami do umów z wykonawcami projektów POIiŚ.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl