Aktualności

Fundusze unijne na projekty przeciwpowodziowe
27.05.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
Obecnie na liście projektów indywidualnych znajduje się 21 projektów przeciwpowodziowych o łącznym koszcie realizacji w wysokości 4 746 mln zł (w tym dofinansowanie z UE w wysokości 2 410 mln zł). Wszystkie projekty znajdują się na liście...
UWAGA! Pomoc finansowa dla powodzian z WFOŚiGW w Warszawie
26.05.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 25.05.2010r. Uchwałą Nr 355/10 postanowił zarezerwować środki finansowe w wysokości 4 mln zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków...
„Czyste życie…” w Brwinowie finansowane ze środków POIiŚ
24.05.2010 - aktualizacja: 30.12.2011
21 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno - ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Całkowity koszt projektu wynosi159.449.117 PLN brutto (131.143....
UWAGA! 4 czerwca 2010r. dniem wolnym od pracy w WFOŚiGW w Warszawie
18.05.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
Uprzejmie informujemy, że dzień 04 czerwca 2010r. (piątek) jest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dniem wolnym od pracy. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 12 /2010 Prezesa Zarządu...
Szkolenia dla beneficjentów POIiŚ organizowane przez Ministerstwo Środowiska
13.05.2010 - aktualizacja: 31.12.2011
Informujemy, że Ministerstwo Środowiska przygotowało nowy cykl szkoleń dla beneficjentów POIiŚ z zakresu ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Poniżej lista zaplanowanych szkoleń:

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl