Aktualności

UWAGA! NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków do programu rekultywacji składowisk odpadów
20.10.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do dnia 30 listopada 2009r. prowadzi nabór wniosków dla przedsięwzięć związanych z zamykaniem i rekultywacją składowisk niespełniających standardów obowiązującego prawa w ramach „...
Potwierdzenie dofinansowania z POIiŚ dla Gminy Łochów
19.10.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniu 13 października 2009r. Gmina Łochów otrzymała Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1...
Szkolenie z zakresu kontroli projektów POIiŚ
09.10.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W dniu 29 października 2009 r., w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbędzie się kolejne szkolenie dla beneficjentów i wnioskodawców POIiŚ z Województwa Mazowieckiego.
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu POIiŚ
30.09.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w...
Nowy nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach POIiŚ
30.09.2009 - aktualizacja: 30.12.2011
Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:  

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl