Aktualności

Porozumienie z Tygodnikami Regionalnymi
26.01.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
22 stycznia 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał porozumienie z Redakcjami Tygodników Regionalnych tj.: „Tygodnikiem Ciechanowskim”, „Kurierem Ostrołęckim”, „Tygodnikiem Płockim”, „Tygodnikiem...
Ogłoszenie
23.01.2009 - aktualizacja: 31.12.2011
Dzień 02. stycznia 2009 r. jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (podstawa: Zarządzenie Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie nr 19/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.). W dniach od...
Procedury przetargowe związane z przygotowaniem i realizacją projektów w ramach POIiŚ
28.11.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
ZAPROSZENIE   Wydział Funduszy Pomocowych uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. „Procedury przetargowe związane z przygotowaniem i realizacją projektów w ramach POIiŚ” dla potencjalnych beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego...
Procedury związane z finansowaniem projektu ze środków POIiŚ
28.11.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
ZAPROSZENIE   Wydział Funduszy Pomocowych uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. „Procedury związane z finansowaniem projektu ze środków POIiŚ” dla potencjalnych beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (I i II...
Szkolenie pt. Proces inwestycyjny w ochronie środowiska..
26.11.2008 - aktualizacja: 30.12.2011
ZAPROSZENIE   Wydział Funduszy Pomocowych uprzejmie zaprasza na szkolenie pt. „Proces inwestycyjny w ochronie środowiska na etapie rozpoczęcia i oddania do eksploatacji inwestycji (Oceny Oddziaływania na Środowisko, Natura 2000, udział społeczeństwa...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl