Uz3Mb6e0UeCvC646cTiaqcNcQtFNLmtTfSr9ZdjuP4y9e2XilHFPmQNi+jiGFZSNOROvXlJrqTv48O9WqjVPDP7HDpBKz3y3BkKcfolcS5MLWqf8d5KdUBeOiyoVDpn0CmpHAAGD70ATwazTE+LP4x2IqD3rO47spankY7WKYqKjf0kLwP/pmXzimHCbK3D6+H0Pff6HKrJTHUZxGKltD6jLQyskmyJvVE7DK7PIYVn+b8BWjFMJSbrg8WtcVMBgS284NYwbft6DG2ugFgNjdaA9+6KhFxiHbbugtHN50GNau25/o/RIx0DkHrehORnWMvNR/cobE5EKxTulOSuhWQJqCI9oEzb7ngFhix5kqWHmOSr5CaGUzjb1uIS5/t/R/Vb8it9Mc32C+MELhMtXLFpuHhXmTSva5HxcdX7DokGYSHyW6QTJYRGUmz0OjdXTGOEjZDrSs5aCuyOOlY8o21RvO9cgnO9NK+9jXsOjXu9AIx4noXDTmqzCJXFthFvrgc4T6c54TO9z7nOzS2gkqhcNOp05nXT8S3iIuUregLtf6m2vXjVgdMG32NHZIT7NKX8l22cOe0ppzTwUq29l+wStk/Gk6kI4a5yJupGCwhEA/w0FvmdIViAqSyfBwI+YbMJx3q7Zv+zENr/8G4FaIfuFXLP4gf4SlNXDMaCaxUHkuNYlSYDGwKol+u1BO6R84WBMfMNC/s3b2goKGZK6O/smuM+IHkwz//2B64W1IysIMjlEY4F/X87hLVvDRUaG2Z6A5SL/0HItWNsHfY6NJ4t1jWuS9OycI99V/lpCQWNXz46+FreKBvjwVTXQo7Ss15KAQXAPQHK+kxl8R94J/VoHzInbz/Dao9Gi6pk8FmfoKAo5k9FLO89/wP5o8zHqEvJ/Yvz94Rxxb4XS+/uikm23w5JU6a3UAYebpRsYKx7o9Q6oxDDl+95lFV65xQr1GJfYIKnrN7OsIe2nQxlsyg==DyCJGbP/ITqk+sEZdf0Nq8wshFi+5UqFkVc1Gtmnjh7emaPchCvB9QwuwxdP0YrZ3+YYj40qg4BfiLn4xZKTeGJC9mvwBzgGLgu8Wf+IPI4Cp74tZRj8aTtg4vMfu2L9DeUGwxpvpJr3n3Vb58ZpETQ7JKhUYAkFoVdriwn3x253UhjLaFEH9BMACBxfC3Vn+WdrkqXgoiY3fBwFy1QPQJrrJYPjQiOnxiAmLPnTWPQDLb7Eafx/ZX8z91WvCaap87InTN2HC/ED0NSbBT4wL6MhKDgbNDTgGNFT8gfL1N3GLX6Q336MGVCWEgZyCIjyOfqMs17F+xLbwZn8CbUi5bm1d7HoR096RJCCvnAtE7ZHAunMWubMSpx7oIljFhNiGdR9+OR0bSLi1CdjLlcWPacvmZkqzcUfifKfqYlSY5BEDOCNEQLb14beb2wa9jZZASs8oAB4XPYAmgANzD4wHD3yzWOG59g0T97dlk51vX6I9k14RjBz4OEtB2G3/2TQ59h+VcflNCWFks6eQfcOufj7aP/2C6RuN05EkV29IGGC3ZnhXhWz9O+CiE0+dkF3CpQ+2Hd6CWXZW/s9VzSGxMtSkxgeZDRuA36vrYfGyz22UJ4w3j5clvAsU7U6YgNLsuqB+b0Iyudbt8X9fAh49pO79igp5uFqhP6KIIGg351PcqWBDes3iLyMsiPh8zEkOqPauGfegDnBuX0QtDnNeCkJoHnH0//9hVYHXuw9e8E7tAk76QIpRbwG1l73IGsPleXH0zNljaBjU5jItK+AAoSAXmnGUHkErsdo2KqZsZD+Tqr1jMNil4to1ONYG5yGNTOilPy974FiO/EL1wjuqjKLn78MutePQTvc1Dn4LQjdODNcJBkEUxax83vdh/uWMKV8R82V46Qtj0PGD7OPTvOD853jQHl1PupjufBg12o=kU36h3C6VuBrx8uNOslPnTPLfWeFTJmCdxlnFQTKiGFTF+8glr2OmF7uztv7IqQG4ygjbrPDcoXeLDn/46mseMaVVejPJdMpA8eWkVGXPqGFHDNhvzcYtO4wrYR2H59SPYTr+Wf4umYt9rntERZKtApcOWxPNOfQ0R0+P5oKKb/dHwTkIk/7DSLoKpYHjmrngSOd6plOrQaQNhGpD6X3v8VWOv136vYc8zU1xzlrac2A1Ivza48452w4iVWFJDMN/8mLCHKX0I2CsxaGDCV3YrMAYWfiDbVZVDyrOq/D4/MU8+XZJLZxZJ8P92wlSmlxNtCdPA7TwxkMordQbH5PMLcABwdP/JoP2U0qG54s+ZDLIMvYxMuINSBChj4XeN3Akf20SBUyPl+3EC2QNan9l4XrCmKyfUa5Fc1GJaFhkMNB9JlgS3xJ6Tq5veKSfvGSQnynk4oQCxgO0cqgFmvVq7TInIxFwwJHYiZkJloY+iqd0c9DtKOvt22Evez4dkbT+hHvwZIUJEU+5IOBkfigblBGm7QmuY/4l5F5T9RLeLWSF776Oss7zZORZ5pdPxCiJJOhsGgbK/AfVt73aK3DA4LAMcJBaEpcyZ9qTaVtGe5sAeC93Oc9RAKuWFUa7h2vhvviMiPK/ZPGwTY6UJ/0Zts6Chv5kmPydVp8ga5l+7lhj7Lh9J57sS+Nc+LCmVRWvG31CGxvMBiblfzPLulZzH947f6Es2YWiAx5A1mMOKmOwKSLK3Z2cpNZMfFrPFNMX5R6ntrJK0OWTGPk7aznAz687EAA/t8W+Hhcpsj9j0s7Kzh1okPEXmoXQdlD9qgPGi55h1GF6+hSUycmUIqm3EVs7FA4/cUPcRWrfdPmOWqBSm+a2W7pfJr3oDfL12gtbidkwKRKWWWA0iYv1q/wBs4Qqx9VRzk+8wG+otFpZLqpyGaWLtUgejiqBEblyDM1+zae0GsvlE2QOH48MBF1PhRUpwK4OD6ba9qRUeG2iDyjqaS4cBnAZ1/nf3xcX3aHmWTD8PI3TiYAsOJ6p30nPnycAKws1Diwvd4rII9n6GAqFKY4IKNGUVZ0jkkxXzTlSXLTJY/TTBYjZwTor59WZPZWbqicFB5qLACc7pyAa2Su69hE3eI3b0zw7YbCFh3hll4/ulDRe57RpqeNycfO8zZXKJI4DAhoSRnpi+vUeEqGODc6UdFqkUp47ixPMDIHzL9nvOgycnTpUQMFHtv5Lg==

Aktualności

Finał III edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” już 25 października br.
24.10.2016 - aktualizacja: 24.10.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jedna z najważniejszych na Mazowszu instytucji finansujących zadania proekologiczne, dla podkreślenia współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami po raz trzeci zorganizował...
Zaproszenie dla banków do współpracy w celu udostępnienia środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów na realizację zadań
17.10.2016 - aktualizacja: 18.10.2016
Zaproszenie dla banków do współpracy w celu udostępnienia środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ...
Konferencja nt. polityki ochrony środowiska na obszarach miejskich
14.10.2016 - aktualizacja: 14.10.2016
Konferencja Ochrony Środowiska organizowana podczas targów ekologicznych jest już stałym elementem aktywności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
W dniu 11.10.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zatwierdził listę rankingową wniosków spełniających kryteria do dofinansowania w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna 2016-EE-16 pn. III nabór.
13.10.2016 - aktualizacja: 13.10.2016
W dniu 11.10.2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie zatwierdził listę rankingową wniosków spełniających kryteria do dofinansowania w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna 2016-EE-16 pn. " Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie...
Zaproszenie na POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu
10.10.2016 - aktualizacja: 10.10.2016
W dniach 11-14 października 2016 r. w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM. Poznańskie targi POL-ECO-SYSTEM to największe i najważniejsze w Polsce wydarzenie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl