9OsQv7FmNLK+rWSp7TIt8ufSnRPYZrMHr+l/KV6QB/95SUOYx+R/c51qIh3pXfwQbK+c9sxyhY43VH2gY0e+BJRnPi8MU+8PoB+NSxVvJ9JOonLfQZv+S5LmfauvV4enOd2zmHuhU7d24tBByhkXAhfHrrjr6Dp34vpYfP+B1j1sDHyyZncE4QxnHpGyHZrqNp6Wuay2RnX60/lDLqWe0le2WwKBXoFC6yCIGGwskRirtph71gj6eh40LvTTNaENKGp7/Qr2n9N5SbfBsM4n2XNykCl1kIyahn/0lWa7Fe5UWeEndGy2r3kfxOHLcG05SJjKuwP7zPywG8iSAMx9cy84FmBp6qJjbOlcwGU2WuzubWXcQnBQ0mYBKWbhPJKe/PtGBA/a8QB10sGxBc6zZTHNYKoveCRvu2QMoxpZrBvEoeAKAIoqFrHsQsXp4/EKQEBcn/MEHwAVDIRMHnDw062L3XpP5nlhpHFZRVc7w+kpu+gnJmnVXCd1BmtkzQ3vnHU/VewcgpElVGzqtfo4btM4A87IXU6RvvFkgLnFLaEubIanExbFGOe4wyrJQQuMBt2NrRn4dBV75TNM2E+nhZ/+Ga68pCLpVQIBJdDLbIdLTUGk+2wtfyGUzJaMHwhm9TocdzGqpJm1NsqXUUXo9I2abceyvpShNXfL/wpgOh7dyRmMzbm68hE0KAADYuzoBgkV0ms4IMSexDgf4OA1xQ==5E1lRrrk6yyqgHaSSEdMAVpR+zk9Co3cnLAUkZcfzXyAZ+RSx9+GBOwXjIcNMJjIj8ParMzclN7tWSc/aUmCoULQedsYo6BtxbmF2KsFedFyNM7aYyyeCCJIjzxTrIWeM/0zjN9yB3H1oxml35twNRC0g1uE/crAYVlFSTyjyZUH2g6OZKmP20LQYbHbLDXe8fTatVJ7+WI2wbhKypVYSO+1GC0ENphhfZPhedc/fuv/EH+189ifI6YobRRmCdSKgk1VmLfYTcTu63j8T2QOIkcRnRIOQQp8dzX0l1U+A4jxxMsGesOmBbzd3csjlF5UZMkgf2sphTjJQeTj37E8CD2fU2ZQW17N/DTrlcLOlvKbLqVFW3ECR779mEF8L5jfpbI7vcmtHgeDVDB+7Q2AMh4cx2MPpZ/4d+d+eFvzcfGzgs1VK0EwPK6N5gpCqt1JGe7/pQyeFmLTy5yU13fq8CXX7qLNhKA7X7ly93FtfC6CSPCejxM0S882oBcuuK8zol3flVZRKQ6Fk5k2pOlFzp5rld7SkhuqbvmwdnerQI+sTO8UxY9CCpKTylc90Cn8NwRghpZIxTZZnrwN1bOYFf3ocq5z82e4rRI9Dnsj/7om4g1mpNuVfTH4OmOu6CtwbSwRNpO8Aj+JhCA+W3JwCNmz5Vd73tXqrYqBH4QbT4yxSvTWVtgap1whkLlvV0jDLtX4vx3OfDhSLq5udr4/AtWNpmidCqUZdOFHopAnBJhlhJJXQot6k+UlRWyXksSiLDMB5Z+Vb/0tyd6mAdXlj1QrNxpO9Zrxgh8w//U5WLgUb5ufzcGk33jagah1XEj7JgmJ5SOmZpIgwsmzuetu5A==yGcmXMjzO8YoUhdldf0jB3CDFv2fXWOLVfZVk7J3RR5VPFItYpKzHeYYkB8fIr5xz+SrifeUNkaLHuUl87A/aWfzACTBE720cYIaLqO4SCO5j3KI89yybTYnBbbanywu4zdrT62zUHhoG3XLe/9Oi+QaxZjzXYtqYu22zyQA434GfGopxpaTKuz60GGg9teiooillIUodeWUxtXK5sOQaMgKJ56r+2Z8lsub5PxUtvQxmyWmAgRWNIQnHS0cCx0VRVjFv7oA1zG2vAdkAIYO26B3AeGjUxDnA3jDkGPaStgJeGEDLf6tSKdr4L4LgUy9uLqdglGWeiZ3XVcvcRSHNnuJU7I7Raxfgj8dAeVEjzD324ezhtb4dqvl4iWKrqmZ3dlOfdrUKqDTdKfKm4VgcomUaeHKKJ6/h+CYyNJKKhe5A9uKvykJAa1i88v43mr0fukhxafKSy+Ej47FcCGobzoyKDIQ7/Faktx9Noiz4y2AQiKpibpBsUrmQNrjCjZcq3EUgwvzevXa9O60zBfJqienY1A8TtAIL8RBp5d00IGHnH8mX3NZvLxmZgA1C9qYL5BjVRsaia7QnRD9Q/NJZ8EEOkDGKZNRtVSgDae/fzXCgKUf4LJKNOezphqhu3H4

Aktualności

07.03.2017 r. godz. 15.30 - zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu „Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego”
07.03.2017 - aktualizacja: 07.03.2017
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.03.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 07.03.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu...
14.03.2017 r. godz. 15.30 - zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu „Zadania z zakresu ochrony przyrody”
07.03.2017 - aktualizacja: 07.03.2017
Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.03.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 14.03.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu...
Zmiana regulaminu programu 2017-NZ-21 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego”
28.02.2017 - aktualizacja: 28.02.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 4/17 z dnia 28.02.2017 r. zmieniono zapisy regulaminu programu 2017-NZ-21 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i...
Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 28.02.2017 r.
28.02.2017 - aktualizacja: 01.03.2017
Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 28.02.2017 r. Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.02.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze...
24.02.2017 - aktualizacja: 24.02.2017
WFOŚiGW w Warszawie zaprasza do składania wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej. Dla zainteresowanych m.in. budową lub modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków, budową nowych i przebudową istniejących sieci...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl