eA07LC6dnBmbVqvuruYg3qkriF3ydxclz4iBTy2hwJgjL1byoGDUMCSjB9Zw5ZHBd31+iWtSlF5YtJIU381jl/D3RNvFEYWPP3wJ7YXx2XmbNyyZWEN3UWyYDFIVnUvhR30afKsxhdjSv4SX5LZ9ehzXiyppUCuX7VeDc082NMtKc/b7Hh9xqUuF1B6mPgUlfFZFSQ5TlC5iGwoDNsnnmPtvTrjOwhZe8LFj/bdHi4ikehrV0ktVXma503ya7/6PE0I5WPMghNVAGKALTgfvRQn7YIjy8BOlmS6H7UF+HAi3nRC5Jd42zMjBj8u/P9JjwTEvcnkZ3tduFb0OSLfLmrehvuZutuKReFgYRo73iXtiTUogwsUuCdw7Bcf5Ljw8u2KQDuc01OY91TPBn4mrhykg0tCcwmKMYF3L+aIrNSPWgDySBK0WZQfOoUal12OorfqDtYV39iy+0NyE1DPPmHrPVHSKg01o6a52jdrp3lHlHYLBY+0n5dbonk05HTiT6b/rEjTBVK0IVnb7VsZtqTpp2pFMgtZEyn0HtIe5DD/a7wxVPBDfNAC2tEcgpSle8dHK8644vhk9OEEH6ckQulZ59+5jwt+lp1hFC0CvfnxFORNQQNVJxgS8XA/1nY4LUOT/M0Vfm2a9RN6jSlRl8rydHokt910q6UpGEMptLpx8Itoy4QsA5RpD7qyaYyzkFXdJeCuEMsX+xEq2TiubTw==zBsWpeJpzGTRdEruKyInnb2ok882lKUFxx7y6Dn7gjL5VbAw+mu+bXNyRqNNEUmsG3P5Cw+zUO8jgy8gbXYdQPUcmDXB0MXKO1MZ95evh0lRLM15M78ngSCR4qm7JjZxgzOA0t/OEAFiLYQOy0XU4vsIahrfTJ/gckvOXkzbExf5pgzP7BFCHROYgImCwsXH8W0pbE/uZ4PtPToOpYOzuwdNDedfdWdrkU1fhSsOW/90TcA2dA4Avq4nh/J85VGj3WdpLMxHk40Zp2QipBkenDT0RmauZj7/EgY6z59wM7vDsbi3p/MzrkAnfNXt+ibzYJPQpN8ZnZv7olgNnOFK9nORIm+Su8ilTqxRUQcpkunRVjmrViumhRp2poBjyfjV30AN32LULM+sdfqSPWY+R7lKKwpX0I7ZnifY0pcZioy4Puw62gWa2oyg3ptiNJYRihC7SlhT82r0bBs1q6Peh7FAB0wpnFtkNX1JwFSBQByOenM8dFJHJEnkmWhZyIbu94AmH6j2xLGzYaRRFfmqdCJpOddbGIzJ7Z9l6xxrVrPNT6Li3C3f+sickQcPryXc6EmB6D8WSwcJgzpmIYE7bvkhvVNyotNbAlM2Mt2JbICTJK35iEnYwzZf7jWN4PjTh2zhtoPvGIeRzuX9Ny/6ES23GFJvFzyiSnD2oPuCz+mMyoEiFoXYkMOu0S3seNmYQzoyQkzPMjPQUaKCTZpMlStR6pIVqBopPfuVYSWiyNkSzvoR/fIPodfwali5rcllK+xqnC3DvLagE4OeIxW1bwNIg9MioiX2LRp61FbYvYDGpUmuKxHBux1LJyyyGljinL+xzeh17mMaC6AYfgXYkw01kH2ntJv0d+0jnbEc2BNgJbHeIvS1J7ZZMK2+EtPwmUfwzbvXuNXaDVDFIDaG0tkT2SB3AFcm8FEciGlMoFA9soo1NwYBE1osZgLidc8pqu7VGv3TkChnWOV8DZDxB8OPoTZH6s6YurAfkL/FTOwrxbL788rvuGqbhOpcXRj1tLDC4fwfh3DqyJa6kTq4O44yLIm+QVkiVDABhyvpMn7IEzBM9yJGQ/nnr2xPj2LZa3P0GoC5EW34VL8skMtHx2gRWAcf1x2tZjCJqq+FXF/f0gt6mlVf/BpTcOKMxmWUEvsVDQ5sotstKz/o/k1VQ7qA6YiV7KL49MAtLjZeR5/Kfx7oVA/MRO0UYZvuBaHaykmq/3g69em3zQZHkuQdVg==

Archiwum

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 19/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 17/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 18/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 16/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 15/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Terminy naboru od 29.03.2018 r.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 13.04.2018 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Programu NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”, z dniem 13.04.2018 r. godzina 15.30, z powodu wyczerpania alokacji.

Informujemy, iż WFOŚiGW w Warszawie przystąpił do nowego programu priorytetowego w zakresie finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla służb ratowniczych pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, realizowanego wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy naboru od 29.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 22/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 29.03.2018 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Programu OZ-1 pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”, z dniem 29.03.2018 r. godzina 15.30, z powodu wyczerpania alokacji.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 19/18  z dnia 06.03.2018 r.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl