eA07LC6dnBmbVqvuruYg3qkriF3ydxclz4iBTy2hwJgjL1byoGDUMCSjB9Zw5ZHBd31+iWtSlF5YtJIU381jl/D3RNvFEYWPP3wJ7YXx2XmbNyyZWEN3UWyYDFIVnUvhR30afKsxhdjSv4SX5LZ9ehzXiyppUCuX7VeDc082NMtKc/b7Hh9xqUuF1B6mPgUlfFZFSQ5TlC5iGwoDNsnnmPtvTrjOwhZe8LFj/bdHi4ikehrV0ktVXma503ya7/6PE0I5WPMghNVAGKALTgfvRQn7YIjy8BOlmS6H7UF+HAi3nRC5Jd42zMjBj8u/P9JjwTEvcnkZ3tduFb0OSLfLmrehvuZutuKReFgYRo73iXtiTUogwsUuCdw7Bcf5Ljw8u2KQDuc01OY91TPBn4mrhykg0tCcwmKMYF3L+aIrNSPWgDySBK0WZQfOoUal12OorfqDtYV39iy+0NyE1DPPmHrPVHSKg01o6a52jdrp3lHlHYLBY+0n5dbonk05HTiT6b/rEjTBVK0IVnb7VsZtqTpp2pFMgtZEyn0HtIe5DD/a7wxVPBDfNAC2tEcgpSle8dHK8644vhk9OEEH6ckQulZ59+5jwt+lp1hFC0CvfnxFORNQQNVJxgS8XA/1nY4LUOT/M0Vfm2a9RN6jSlRl8rydHokt910q6UpGEMptLpx8Itoy4QsA5RpD7qyaYyzkFXdJeCuEMsX+xEq2TiubTw==zBsWpeJpzGTRdEruKyInnb2ok882lKUFxx7y6Dn7gjL5VbAw+mu+bXNyRqNNEUmsG3P5Cw+zUO8jgy8gbXYdQPUcmDXB0MXKO1MZ95evh0lRLM15M78ngSCR4qm7JjZxgzOA0t/OEAFiLYQOy0XU4vsIahrfTJ/gckvOXkzbExf5pgzP7BFCHROYgImCwsXH8W0pbE/uZ4PtPToOpYOzuwdNDedfdWdrkU1fhSsOW/90TcA2dA4Avq4nh/J85VGj3WdpLMxHk40Zp2QipBkenDT0RmauZj7/EgY6z59wM7vDsbi3p/MzrkAnfNXt+ibzYJPQpN8ZnZv7olgNnOFK9nORIm+Su8ilTqxRUQcpkunRVjmrViumhRp2poBjyfjV30AN32LULM+sdfqSPWY+R7lKKwpX0I7ZnifY0pcZioy4Puw62gWa2oyg3ptiNJYRihC7SlhT82r0bBs1q6Peh7FAB0wpnFtkNX1JwFSBQByOenM8dFJHJEnkmWhZyIbu94AmH6j2xLGzYaRRFfmqdCJpOddbGIzJ7Z9l6xxrVrPNT6Li3C3f+sickQcPryXc6EmB6D8WSwcJgzpmIYE7bvkhvVNyotNbAlM2Mt2JbICTJK35iEnYwzZf7jWN4PjTh2zhtoPvGIeRzuX9Ny/6ES23GFJvFzyiSnD2oPuCz+mMyoEiFoXYkMOu0S3seNmYQzoyQkzPMjPQUaKCTZpMlStR6pIVqBopPfuVYSWiyNkSzvoR/fIPodfwali5rcllK+xqnC3DvLagE4OeIxW1bwNIg9MioiX2LRp61FbYvYDGpUmuKxHBux1LJyyyGljinL+xzeh17mMaC6AYfgXYkw01kH2ntJv0d+0jnbEc2BNgJbHeIvS1J7ZZMK2+EtPwmUfwzbvXuNXaDVDFIDaG0tkT2SB3AFcm8FEciGlMoFA9soo1NwYBE1osZgLidc8pqu7VGv3TkChnWOV8DZDxB8OPoTZH6s6YurAfkL/FTOwrxbL788rvuGqbhOpcXRj1tLDC4fwfh3DqyJa6kTq4O44yLIm+QVkiVDABhyvpMn7IEzBM9yJGQ/nnr2xPj2LZa3P0GoC5EW34VL8skMtHx2gRWAcf1x2tZjCJqq+FXF/f0gt6mlVf/BpTcOKMxmWUEvsVDQ5sotstKz/o/k1VQ7qA6YiV7KL49MAtLjZeR5/Kfx7oVA/MRO0UYZvuBaHaykmq/3g69em3zQZHkuQdVg==

Archiwum

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 31.01.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 10.02.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

26 stycznia 2017 r. w centrali biura WFOŚiGW w Warszawie odbyły się dwa spotkania dla wnioskodawców Funduszu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich związków z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i żyrardowskiego, planujących realizację zadań środowiskowych z udziałem środków WFOŚiGW w Warszawie.

Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, podczas spotkania informacyjnego w dniu 25 stycznia br. w Radomiu, przedstawił ofertę programową WFOŚiGW w Warszawie na 2017 rok dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Siedlcach odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie z wnioskodawcami WFOŚiGW w Warszawie. Konferencję dla instytucji samorządowych z terenu powiatów garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego poprowadził Andrzej Daniluk, Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu.

W przypadku przedsięwzięć, których zakres przedmiotowy uniemożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach dostępnych programów lub konkursów Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w trybie indywidualnym - w ramach naboru stałego.

Na Mazowszu trwają prace nad uchwałą antysmogową. Do połowy lutego samorządy mają czas na odesłanie do marszałka ankiet, w których podsumują swoje działania służące ochronie powietrza. Wiele samorządów ma już się czym pochwalić. Inne rozpoczynają prace. Potrzebne są jednak systemowe rozwiązania po stronie rządowej i zaangażowanie wszystkich mieszkańców.  Zagadnienia te były tematem konferencji prasowej, która odbyła się 24 stycznia br. w Warszawie.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 24.01.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 24.01.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

18 stycznia br. w Płocku i Ostrołęce odbyły się kolejne spotkania informacyjne z wnioskodawcami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest instytucją finansującą przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Polityka ochrony środowiska oraz związane z tym inwestycje doskonale wpisują się w zachowanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Działalność statutowa funduszu obejmuje ochronę powietrza, ziemi, wód, przyrody, gospodarkę wodną, edukację ekologiczną, zapobieganie zagrożeniom środowiska oraz jego monitoring.

Zmiany w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 17.01.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 17.01.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków odofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu Nr 16/17 z dnia 17.01.2017 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl