eA07LC6dnBmbVqvuruYg3qkriF3ydxclz4iBTy2hwJgjL1byoGDUMCSjB9Zw5ZHBd31+iWtSlF5YtJIU381jl/D3RNvFEYWPP3wJ7YXx2XmbNyyZWEN3UWyYDFIVnUvhR30afKsxhdjSv4SX5LZ9ehzXiyppUCuX7VeDc082NMtKc/b7Hh9xqUuF1B6mPgUlfFZFSQ5TlC5iGwoDNsnnmPtvTrjOwhZe8LFj/bdHi4ikehrV0ktVXma503ya7/6PE0I5WPMghNVAGKALTgfvRQn7YIjy8BOlmS6H7UF+HAi3nRC5Jd42zMjBj8u/P9JjwTEvcnkZ3tduFb0OSLfLmrehvuZutuKReFgYRo73iXtiTUogwsUuCdw7Bcf5Ljw8u2KQDuc01OY91TPBn4mrhykg0tCcwmKMYF3L+aIrNSPWgDySBK0WZQfOoUal12OorfqDtYV39iy+0NyE1DPPmHrPVHSKg01o6a52jdrp3lHlHYLBY+0n5dbonk05HTiT6b/rEjTBVK0IVnb7VsZtqTpp2pFMgtZEyn0HtIe5DD/a7wxVPBDfNAC2tEcgpSle8dHK8644vhk9OEEH6ckQulZ59+5jwt+lp1hFC0CvfnxFORNQQNVJxgS8XA/1nY4LUOT/M0Vfm2a9RN6jSlRl8rydHokt910q6UpGEMptLpx8Itoy4QsA5RpD7qyaYyzkFXdJeCuEMsX+xEq2TiubTw==zBsWpeJpzGTRdEruKyInnb2ok882lKUFxx7y6Dn7gjL5VbAw+mu+bXNyRqNNEUmsG3P5Cw+zUO8jgy8gbXYdQPUcmDXB0MXKO1MZ95evh0lRLM15M78ngSCR4qm7JjZxgzOA0t/OEAFiLYQOy0XU4vsIahrfTJ/gckvOXkzbExf5pgzP7BFCHROYgImCwsXH8W0pbE/uZ4PtPToOpYOzuwdNDedfdWdrkU1fhSsOW/90TcA2dA4Avq4nh/J85VGj3WdpLMxHk40Zp2QipBkenDT0RmauZj7/EgY6z59wM7vDsbi3p/MzrkAnfNXt+ibzYJPQpN8ZnZv7olgNnOFK9nORIm+Su8ilTqxRUQcpkunRVjmrViumhRp2poBjyfjV30AN32LULM+sdfqSPWY+R7lKKwpX0I7ZnifY0pcZioy4Puw62gWa2oyg3ptiNJYRihC7SlhT82r0bBs1q6Peh7FAB0wpnFtkNX1JwFSBQByOenM8dFJHJEnkmWhZyIbu94AmH6j2xLGzYaRRFfmqdCJpOddbGIzJ7Z9l6xxrVrPNT6Li3C3f+sickQcPryXc6EmB6D8WSwcJgzpmIYE7bvkhvVNyotNbAlM2Mt2JbICTJK35iEnYwzZf7jWN4PjTh2zhtoPvGIeRzuX9Ny/6ES23GFJvFzyiSnD2oPuCz+mMyoEiFoXYkMOu0S3seNmYQzoyQkzPMjPQUaKCTZpMlStR6pIVqBopPfuVYSWiyNkSzvoR/fIPodfwali5rcllK+xqnC3DvLagE4OeIxW1bwNIg9MioiX2LRp61FbYvYDGpUmuKxHBux1LJyyyGljinL+xzeh17mMaC6AYfgXYkw01kH2ntJv0d+0jnbEc2BNgJbHeIvS1J7ZZMK2+EtPwmUfwzbvXuNXaDVDFIDaG0tkT2SB3AFcm8FEciGlMoFA9soo1NwYBE1osZgLidc8pqu7VGv3TkChnWOV8DZDxB8OPoTZH6s6YurAfkL/FTOwrxbL788rvuGqbhOpcXRj1tLDC4fwfh3DqyJa6kTq4O44yLIm+QVkiVDABhyvpMn7IEzBM9yJGQ/nnr2xPj2LZa3P0GoC5EW34VL8skMtHx2gRWAcf1x2tZjCJqq+FXF/f0gt6mlVf/BpTcOKMxmWUEvsVDQ5sotstKz/o/k1VQ7qA6YiV7KL49MAtLjZeR5/Kfx7oVA/MRO0UYZvuBaHaykmq/3g69em3zQZHkuQdVg==

Archiwum

Klauzule informacyjne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż 15.10.2018 r. w Centrali Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano kolejne umowy o dofinansowanie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” na łączna kwotę 1.644.275 zł. Dzięki udzielonemu wsparciu 5 jednostek OSP zakupi nowe samochody ratowniczo-gaśnicze za kwotę 3.339.920 zł
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na kolejne spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie formie dotacji na 67 zadań polegających na zakupie specjalistycznych samochodów wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP oraz WOPR z terenu województwa mazowieckiego, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Program uruchomiono na mocy porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na kolejne spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem  Programem priorytetowym Czyste Powietrze w centrali Funduszu w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych funkcjonują punkty konsultacyjne, w których można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Programu oraz pomoc w wypełnieniu wniosku.

Godziny przyjęć w punktach konsultacyjnych od 03.10.2018 r. wyznaczono w dni robocze od 10:00 do 14:00.

Numery kontaktowe punktów konsultacyjnych:

Warszawa: (22) 504 41 42

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na kolejne spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie pn. „EkoSzkoła”.

Konkurs pod hasłem „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości” dla szkół średnich organizowany w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na kolejne spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl