siRFzhxEHpt5pPmjT+ccO165wXVSKNBMaMqFCq5CaLU4jczTIJug70qwoPcyBixoKjFDu8MAiiLct0B8C+hxdze6tyEqUgXPpg5z0g5SLVWuW92YYNyPNDpAZmMHa96sz9kpb3wigy8R/zTIRIBhmZEaZ9nSJu0XcAl6lKgIRZJXVhDqqNZjpneAxt32hWdx/UXIgTyfcDk6/5OZ1zdh0o70fxbczz4IyClIEESWGmqhJHKAjcg0rwXDG94NRDW/rPe5A34XVKGDgLa3YQ5J6z3w9gOjywZQDFkTj/UCIt8LJxp5i1rD3pjiipa9KIPwAZQjhReRZ8D2lK8J/P+wBdLuULsB4gXkzApH9YRd0ocOAw/9Do8VUZIi0N53ZqQG2NqGWNxHycxNDp4ve1lDTcWI6h0gxJ4SoPaASxA8N2y+DgNXZepHVEYK732zFMt4z8KbLBF1KrFnzPNP9j8LLYZcp1oPjft0k6tc+ohdj00uNnwVBdQ+0FYOD4tvcwXERWbfZXoUwMmpBiBKqSQaehNNVbfMB81v1roQVzQaMLnXP6mmUF1ZNty0D8i5sVECVEYIp/BToXetP9gMPmad9TxDkgpzi9SFZGrEixHXS3E5IG++U//zKowPd0c91x7sy008w20iwumEP2sVPw6owAXOScxTdzL65Vm74XglFdQiDnqQiQdxyVOCShvWrdJfDUkZ5XG5IjGEzY2q0izP+hmLEwcETd+yNyFJ4gyUcLyN+k4Hb0/XADfkdV39q1Czphmrtfn5WF7f/SaoHv8/ZYQ6Xsmj+ZzalhMePN488s19tIfyeHh/Lz2III+wTWTltajqJeqNeOs/ZWuIHYTB9CbYemPcIV0ozAX918RsY3SM5oNAtsKJaUFPHtDahdaUTdSTzaqHT0wXmRCWBo8LbIvsLDLw142n0apNAQ4SkyHBbfWekDEF89v+PSyB0P+qqCQqSKSXSVVPm657Xvn2hDU7ey+29cyIQYMli19HaJOudUFgkVe7KwKRct4bGoOZAqkmo13SNNGEQolr5tu2j1OHYkAMYy0XQTiPosgPB/pPuh8H0MbIPyWzxPCrqYUrkri4IPbkDRCFjZlLEwb+qCaRPRF21kpWq+L+FyI1PLinYk2y41yt7a+6vo5hawzd+vsylslXUoOHPyy4ukkHypSAA5K6OL7z7f0zcKnWV3PPLt0uv5btv01cXgCel0m6AAy2FOecg/bwTE9UEJBTsAA0mdPLcGev38EWwieUHd96/RwGLMqQxXb/mJmFsMD2V/xNTj7IxoTmMG4jYzruIkbk+KayJZHfYflmYvFN++Fp4zwyxQsugRxm4mZtiJCQlJIzmbPcQT0ZL+RieeffbrTOeCslHSYa5cXatwMaLcFpiz3qJ561d5rf0p7deknbICWprYoU5xAh2ajJqDNoyda8w2pwIm4T3qrfu1U//tDZpV0vLtd/mE/lUG8ps7Qdp5pQoReZIPR9ExrYHJpwSqwDjVBNU/X4go7NMnV7av+nc6X9MMth5FOyWZzlDTzB+rJ7Q+ORY8cK8tm48mlsF3KmxvT/jMB/YDejE/hk2dV0c3JN4Ba8S64olngsVDvY1jJ5y/99JPji1kM5xbXGGwJxk/E+XJJ5k4+Plh9BDHjFCOxNJ0LUSt5x7pgQlVvof/QOhBDtTKbimlXDNcPsplcGYRQ4TXOr6+iQKlM9kW+tQEe6mLEcHMIcFQASL7koNLu5wJYj+lxk2d288uJ2Fbjz2yHx35TCuWFX5lQTd78bnFGRNjvoObjjydQ84VAFbaepiJeBhQG4d9tWQmAIqRgbk0YYmaghu9ZKu+1x03TBdm2sn3D15iQztIWuGnMfvr8RNVwzIZKzj06NeNJh4gJW8jF4GEFQAXgak1xuNFyU09q9Iq0Mn7Nl19OK8w4EI8KdTWcjqHRddMz2lHn4FgsL8GZYLEdZVjIRiR048e0tgeR0XqQPWCvioGWtaZLSbFuiV22w7aCeNph6QiQgvQk+F5Ti7bkhUHCTnKOBHzOtOpTbd0nPEbXLJV54rAmfpT1dtblkEgpmyn7HNnG0QcVr9uX+HhRHpmm5Upfd0eMYAMMBLJOtt3qoNqHxzcV1fE7THwGlsEGC5059fFxkCyA0gEVJk/sTjqNAzSJEJhiLWULEiWcq1e2HM1m9uIp1/8vzWFHW9UvsJMjQfjpbz3EEbVoA3yhIs5rLeDUM5bxfccRddS9evMULwE0NMMht3rGMMqPBAkK5MxjhQGUY/Z2qDQ5Hkl/L+m4fPCv3q4HmIscg1sjHKZqMs7tgwS9NTZMMSBa/aHidxCWwHpfRlqWtduCiFqGP3Vdn3/tlwWltq9OCxYxcS5b5MXrW2EJyp5Mg5FQpyktrXf2A9jtlXQ==

Archiwum

Informujemy, że na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 21 grudnia 2017 r. ustalono kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu na 2018 rok (podstawa prawna: Uchwała Nr 2872/17 z dnia 21.12.2017 r.).

Niech Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych
przyniosą wiele radości, ciepła, optymizmu i pogody ducha.
Niech nadchodzący 2018 rok niesie ze sobą szczęście,
a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych zamierzeń.

Zarząd i Pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Informujemy, że w miesięczniku pt. „Z serca Polski” (wcześniej „Kronika Mazowiecka”) - wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 11 (11) 2017 został opublikowany artykuł pt. „Prąd z naszego dachu” dot. finansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/17 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz dnia pracy w sobotę w WFOŚiGW w Warszawie w 2017 r., dzień 10 listopada (piątek) 2017 r. jest dniem wolnym od pracy w centrali i wydziałach zamiejscowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (17-19.10.2017 r.) dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się zorganizowana w pawilonie 15 „Ekosfera”.

Informujemy, że w miesięczniku pt. „Z serca Polski” (wcześniej „Kronika Mazowiecka”) - wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 10 (10) 2017 został opublikowany tekst pt. „Pod ludzkimi skrzydłami” dot. efektów finansowania zadań z zakresu ochrony gatunkowej ptaków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że w miesięczniku pt. „Z serca Polski” (wcześniej „Kronika Mazowiecka”) - wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 9 (9) 2017 został opublikowany tekst pt. „Zatrzymać wodę” dot. finansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadań związanych z budową zbiorników wodnych na terenie Mazowsza.

Minister środowiska zaprasza do udziału w konkursie „PRODUKT W OBIEGU”.

Konkurs skierowany jest do producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny.

3 września br. w Drobinie odbyły się Dożynki Powiatu Płockiego. Podczas imprezy plenerowej spółka Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku przeprowadziła warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej. W ramach warsztatów uczestnicy mieli możliwość ozdobienia i pomalowania własnej ekotorby, dzieci angażowały się w tworzenie wyjątkowych świeczników oraz zakładek do książek z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy o segregacji odpadów.

WFOŚiGW w Warszawie aktywnie przyłączył się do stworzenia w dniu 27 sierpnia br. Eko Strefy w miasteczku biegowym podczas VIII edycji Biegu Siedleckiego Jacka w Siedlcach. Bieg ten jest największym wydarzeniem o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie. Tegorocznej edycji biegu towarzyszył aspekt proekologiczny, stąd udział Funduszu w tym wydarzeniu.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl