siRFzhxEHpt5pPmjT+ccO165wXVSKNBMaMqFCq5CaLU4jczTIJug70qwoPcyBixoKjFDu8MAiiLct0B8C+hxdze6tyEqUgXPpg5z0g5SLVWuW92YYNyPNDpAZmMHa96sz9kpb3wigy8R/zTIRIBhmZEaZ9nSJu0XcAl6lKgIRZJXVhDqqNZjpneAxt32hWdx/UXIgTyfcDk6/5OZ1zdh0o70fxbczz4IyClIEESWGmqhJHKAjcg0rwXDG94NRDW/rPe5A34XVKGDgLa3YQ5J6z3w9gOjywZQDFkTj/UCIt8LJxp5i1rD3pjiipa9KIPwAZQjhReRZ8D2lK8J/P+wBdLuULsB4gXkzApH9YRd0ocOAw/9Do8VUZIi0N53ZqQG2NqGWNxHycxNDp4ve1lDTcWI6h0gxJ4SoPaASxA8N2y+DgNXZepHVEYK732zFMt4z8KbLBF1KrFnzPNP9j8LLYZcp1oPjft0k6tc+ohdj00uNnwVBdQ+0FYOD4tvcwXERWbfZXoUwMmpBiBKqSQaehNNVbfMB81v1roQVzQaMLnXP6mmUF1ZNty0D8i5sVECVEYIp/BToXetP9gMPmad9TxDkgpzi9SFZGrEixHXS3E5IG++U//zKowPd0c91x7sy008w20iwumEP2sVPw6owAXOScxTdzL65Vm74XglFdQiDnqQiQdxyVOCShvWrdJfDUkZ5XG5IjGEzY2q0izP+hmLEwcETd+yNyFJ4gyUcLyN+k4Hb0/XADfkdV39q1Czphmrtfn5WF7f/SaoHv8/ZYQ6Xsmj+ZzalhMePN488s19tIfyeHh/Lz2III+wTWTltajqJeqNeOs/ZWuIHYTB9CbYemPcIV0ozAX918RsY3SM5oNAtsKJaUFPHtDahdaUTdSTzaqHT0wXmRCWBo8LbIvsLDLw142n0apNAQ4SkyHBbfWekDEF89v+PSyB0P+qqCQqSKSXSVVPm657Xvn2hDU7ey+29cyIQYMli19HaJOudUFgkVe7KwKRct4bGoOZAqkmo13SNNGEQolr5tu2j1OHYkAMYy0XQTiPosgPB/pPuh8H0MbIPyWzxPCrqYUrkri4IPbkDRCFjZlLEwb+qCaRPRF21kpWq+L+FyI1PLinYk2y41yt7a+6vo5hawzd+vsylslXUoOHPyy4ukkHypSAA5K6OL7z7f0zcKnWV3PPLt0uv5btv01cXgCel0m6AAy2FOecg/bwTE9UEJBTsAA0mdPLcGev38EWwieUHd96/RwGLMqQxXb/mJmFsMD2V/xNTj7IxoTmMG4jYzruIkbk+KayJZHfYflmYvFN++Fp4zwyxQsugRxm4mZtiJCQlJIzmbPcQT0ZL+RieeffbrTOeCslHSYa5cXatwMaLcFpiz3qJ561d5rf0p7deknbICWprYoU5xAh2ajJqDNoyda8w2pwIm4T3qrfu1U//tDZpV0vLtd/mE/lUG8ps7Qdp5pQoReZIPR9ExrYHJpwSqwDjVBNU/X4go7NMnV7av+nc6X9MMth5FOyWZzlDTzB+rJ7Q+ORY8cK8tm48mlsF3KmxvT/jMB/YDejE/hk2dV0c3JN4Ba8S64olngsVDvY1jJ5y/99JPji1kM5xbXGGwJxk/E+XJJ5k4+Plh9BDHjFCOxNJ0LUSt5x7pgQlVvof/QOhBDtTKbimlXDNcPsplcGYRQ4TXOr6+iQKlM9kW+tQEe6mLEcHMIcFQASL7koNLu5wJYj+lxk2d288uJ2Fbjz2yHx35TCuWFX5lQTd78bnFGRNjvoObjjydQ84VAFbaepiJeBhQG4d9tWQmAIqRgbk0YYmaghu9ZKu+1x03TBdm2sn3D15iQztIWuGnMfvr8RNVwzIZKzj06NeNJh4gJW8jF4GEFQAXgak1xuNFyU09q9Iq0Mn7Nl19OK8w4EI8KdTWcjqHRddMz2lHn4FgsL8GZYLEdZVjIRiR048e0tgeR0XqQPWCvioGWtaZLSbFuiV22w7aCeNph6QiQgvQk+F5Ti7bkhUHCTnKOBHzOtOpTbd0nPEbXLJV54rAmfpT1dtblkEgpmyn7HNnG0QcVr9uX+HhRHpmm5Upfd0eMYAMMBLJOtt3qoNqHxzcV1fE7THwGlsEGC5059fFxkCyA0gEVJk/sTjqNAzSJEJhiLWULEiWcq1e2HM1m9uIp1/8vzWFHW9UvsJMjQfjpbz3EEbVoA3yhIs5rLeDUM5bxfccRddS9evMULwE0NMMht3rGMMqPBAkK5MxjhQGUY/Z2qDQ5Hkl/L+m4fPCv3q4HmIscg1sjHKZqMs7tgwS9NTZMMSBa/aHidxCWwHpfRlqWtduCiFqGP3Vdn3/tlwWltq9OCxYxcS5b5MXrW2EJyp5Mg5FQpyktrXf2A9jtlXQ==

Archiwum

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Harmonogram spotkań w dniach 05-07 września 2018 r. [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na kolejne spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

- Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są ważnym filarem finansowania proekologicznych inwestycji w Polsce. W ciągu 25 lat fundusze przeznaczyły około 41 miliardów złotych na ekoinwestycje, które służą poprawie stanu środowiska i jakości życia Polaków – powiedział minister środowiska podczas spotkania z okazji jubileuszu 25-lecia WFOŚiGW, która odbyła się 11 września 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponad 41 miliardów złotych na 166 tysięcy zadań, m.in. na walkę  ze smogiem i niską emisją, instalację kolektorów słonecznych, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, to najkrótszy bilans 25-letniej działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zapraszamy do relacji na żywo z konferencji podsumowującej 25-lecie działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, która obdywa się w dniu 11 września 2018 r. w Warszawie

Około 100 tys. sadzonek drzew zostało rozdanych w niedzielę 9 września br. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze mieszkańcom Warszawy i kilkunastu miast w całym kraju. Patriotyczno-ekologiczna akcja „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na kolejne spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl