jB/jgV09C4do+yR9WpWHhi24JGhW5adH4eTEI+5uqFNjkL8PY7FArDDWogRzwbVc0oAnKnWBSroCBzTH+a1UnZAosgWivRFby+V3sAYmcR9M/juZMZZrTLMRcnYhW7oAa8dJKhreTfuFZh2KYvJ0wpUjNDLlm+/Lpm6povuZQpAGGrOaIlD3v8ocnnFqSdFyJ2qpMJOByfxVGzkMiSOH1q6cl0hDCiIYOuvy+mRKl16QLA9j04sq1M2ptg1c1DJI9FyldIrsfyEusNStLtNntG52wtNv/eTivf8OorMFeBDPSM5rQNwAGj7jCG2cTPdTxUeBqaNISMUXuHGJoDYocvZMPc7ej2b1Jh0qhsEZ+LM30oYHEs2vb7Js5AOCirH/05pLzH/2kKLejA0giLnmfu9N8qy+NxO4Jhv0amWIkQomVFXxovYc331sT4KsGUOByO9XyvyxXexYkoZR5iRvY8gIXvmrvZ3t6K5g4pG2Fbo6fG7iM/dv6xArL/H8g9qZpUQha6nFPBgL9qERK/DgmSr0D0E2J4xSleK3FpvZMUWFpDhwlsA52Mx2scD9lG6282mE/MHDx54Q784OUqfMSnd1FZEd7gZKKroYJFVR3rJWUiug2oZYeLCQiRMEdedPFgXBBjrnsPzS1awoLzX36b3Ayqy1yOa5/J1USTGaD1hyZ6adC+rySstpIzCFaFrpXcUXlsZmcIsqRa+9Jlo7QUJnAGjObNtGG50FRwfhjXUGouCJ1pvgMhjTPMny6V4DnJr2i2JDJRCYzWmKbSHvrM9k3ncA0UPUFTiOZvouWWtZgfEq8Wi3W2D8w3oBpVdADxkqKhGRQ8cy4AZTPmGt1GlvRwdBHxck/tlZiZILxLlT4/PRzTzNMRX8o6ULqPOFeU9eRmVIi22oiXrV1ZnpSzThzrSBYoId+rE1wnUN32ri0aC+V7G1A/VPb4QAr3Z7Gp/V4qoygjAiu60BzMn3arBKXGPsPtrkomw0vNXpxu8eSV1nNOgPi0sBgnyUA6bQxwo7wKa9U1MjyF5hszbGLP+vA81qs/1kUnISfsGk0EX0Qdy9WqqGbo50ZpERy4snPzLRTdDk0roCHK128kQO3xIcw0WuOzptEGM30oZvMn9r74WlXYm1TbRnhlx2i2lr/ryRgYGjvzWv3vO2UnO0z5hzbL2XAvsZZGhgntQRAe7GI4lY3roJSqXjK0LkoEIi9jK8GKBJUzqUfj/LkCz0qiN3Tbp2LmgyW9apaTdUpGW5TGc/5IgEDDJLMMMDujFGsU5MbI9amu6AR2SjHdYoyMYxavgQwAnh6umGe1plNTNpOxuS87dnK9A2bQw5lsryGMMFFyzR3zWWgWpad85C9PnqUblmxmMLeC3qTnJXUlb3uXqEQDFV4Ge7EGv7Ll0lE+kJbxV1c8erYh1u6h0cNMKGqwv8c0UpdQXSemxOHbrp5YEgDyScdfjjEfce9l+Hfj5WGzzwkf4JUEOFheD5KN0aMMntmXmoi+sytWSDupbJs5OpbrqhSfmErHck1dvBxbEcIgz3hepokjGDboKy5g6CpbdgkUxPP1tnLn0ljf4Tg4jJ1DM5Ck+Yzu82x6kHsCUg4O0PWqTrkipjDd4mTBh26Ytvy6KnTfbtuu7CdcNXZK4sNtRg9CDSErDFC4bTyU67PMeLKr88Ev65B/V9twWNfvF4ZiexXw/il4BpA8muQ2sBPx7jmsXOpIjDWKmO0sJ/oHp4IkghSuSDBJ8a3w/i/HOKSn9oUk+iXrzxS635H5eZgfY1jz3Bzd1jPysawtZZA9W5dRdIywuOD6A2wm10XEFKbDt1LRbyyyr1zTwN96tv1QfE+Q6vL7INPMOFslmeDRrXiVJyo2qeOhIODgK4IEq6OOfGCMz6zTEblzidQwOX2/M1aN6fw2yjOk+FSjN573sR0q3oxla35yokiiz8NM7vu+lMlGR3RyD0XG166c/R90VLWmmYZL6qbD1UQf1iF46qTeZlVNgEDakcNdA5mOf3evKB+BZC201UBes9zwSiClok0qydjpRIn0PP1TH7pkYjTH32NGcdJ5vV9m/QCLUoRAdfmfsMHpcJDlg+zjy3/ie2vc7ttSHlKKkhST8SaFyi5FH15LMpT62E5g==locVvx97bfqGiiDniRZYOOSxzZZiLMvNIRqe7b3iMYnWkibKMUxUmEpMdH5X/fUYXl6C8Dsb+N00bGcaC7mVS7cEzpCI1GKvAZqs1fbQg8PCOpaSFO6TR6j1szNDLKYsmY6PKuXPnZWrtW6xchQ4ANCAqbcMW0V++iuh1Dx4waH5hJQtHoEcoKknb4k8b1dxjhp2z4MW3JxP1kE+7Bn8yo4HAXZrKjkg4OaoI4WeXiGOzph1TQqsBOIXaFVorx7mZyvCZn0azdfllQQfrlIZUPbGfUHE843LD8wwPNHuXez32NWEA02QuAh/okrBOvNZPLR+FWRPiyWlhBjlpmaR7BIRk2I3CSmiuOrG+QMEffugi9My2lkZm3UBdCPVtdrOgmGL69Z0E378uMM3w8mtMlYoMEa01tYMeLjiZKyte2kKDjvP5vy4XT7QHqzS+a8uo0xmMPzefAkKcHVs32d9pXnCP3IkEiEp5oYA6efYF5Y5gRjt9BDTC/Fym6w6ZUtw6lRZqr1z6OpSBp/qsSPCIfZXYDiqffI9XR9NRGTWlHS+j+CZKX+KV5ZAOBbew4EQmv4Gf/pUNzZzkwHzHoxR3avIbhfkxeahetOzxjvfFb9jDeXWW50qxV1WpfjULed6fcRRx2by0A6CZxjf6c1DXdnexWl57ptzm0zhZ+jCiTgC3TGfHkdk6N1+9145cvOrA7XZapLPo+AqHZK9sFbsMX80GaFw3Vresr3IfSdsyQeptSym25Rxm1IVGLxt3APAB8RTW7mL2jFFfm/SyfRiF6RwHDkbXKzvxzxoabShtXc=

Archiwum

Artur Dąbrowski, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie wziął udział w radiowej debacie dotyczącej walki ze smogiem na Mazowszu. Na antenie Polskiego Radia S.A. Prezes Dąbrowski przedstawił możliwości finansowania inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza ze środków WFOŚiGW w Warszawie. Podkreślił również, że w ciągu ostatnich czterech lat w zakresie ochrony powietrza Fundusz dofinansował ok. 2000 zadań na kwotę 200 mln zł. W 2017 r.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 31.01.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 10.02.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

26 stycznia 2017 r. w centrali biura WFOŚiGW w Warszawie odbyły się dwa spotkania dla wnioskodawców Funduszu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich związków z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i żyrardowskiego, planujących realizację zadań środowiskowych z udziałem środków WFOŚiGW w Warszawie.

Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, podczas spotkania informacyjnego w dniu 25 stycznia br. w Radomiu, przedstawił ofertę programową WFOŚiGW w Warszawie na 2017 rok dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Siedlcach odbyło się kolejne, czwarte już spotkanie z wnioskodawcami WFOŚiGW w Warszawie. Konferencję dla instytucji samorządowych z terenu powiatów garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego poprowadził Andrzej Daniluk, Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu.

W przypadku przedsięwzięć, których zakres przedmiotowy uniemożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach dostępnych programów lub konkursów Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w trybie indywidualnym - w ramach naboru stałego.

Na Mazowszu trwają prace nad uchwałą antysmogową. Do połowy lutego samorządy mają czas na odesłanie do marszałka ankiet, w których podsumują swoje działania służące ochronie powietrza. Wiele samorządów ma już się czym pochwalić. Inne rozpoczynają prace. Potrzebne są jednak systemowe rozwiązania po stronie rządowej i zaangażowanie wszystkich mieszkańców.  Zagadnienia te były tematem konferencji prasowej, która odbyła się 24 stycznia br. w Warszawie.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 24.01.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 24.01.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”.

18 stycznia br. w Płocku i Ostrołęce odbyły się kolejne spotkania informacyjne z wnioskodawcami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest instytucją finansującą przedsięwzięcia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Polityka ochrony środowiska oraz związane z tym inwestycje doskonale wpisują się w zachowanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Działalność statutowa funduszu obejmuje ochronę powietrza, ziemi, wód, przyrody, gospodarkę wodną, edukację ekologiczną, zapobieganie zagrożeniom środowiska oraz jego monitoring.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl