jB/jgV09C4do+yR9WpWHhi24JGhW5adH4eTEI+5uqFNjkL8PY7FArDDWogRzwbVc0oAnKnWBSroCBzTH+a1UnZAosgWivRFby+V3sAYmcR9M/juZMZZrTLMRcnYhW7oAa8dJKhreTfuFZh2KYvJ0wpUjNDLlm+/Lpm6povuZQpAGGrOaIlD3v8ocnnFqSdFyJ2qpMJOByfxVGzkMiSOH1q6cl0hDCiIYOuvy+mRKl16QLA9j04sq1M2ptg1c1DJI9FyldIrsfyEusNStLtNntG52wtNv/eTivf8OorMFeBDPSM5rQNwAGj7jCG2cTPdTxUeBqaNISMUXuHGJoDYocvZMPc7ej2b1Jh0qhsEZ+LM30oYHEs2vb7Js5AOCirH/05pLzH/2kKLejA0giLnmfu9N8qy+NxO4Jhv0amWIkQomVFXxovYc331sT4KsGUOByO9XyvyxXexYkoZR5iRvY8gIXvmrvZ3t6K5g4pG2Fbo6fG7iM/dv6xArL/H8g9qZpUQha6nFPBgL9qERK/DgmSr0D0E2J4xSleK3FpvZMUWFpDhwlsA52Mx2scD9lG6282mE/MHDx54Q784OUqfMSnd1FZEd7gZKKroYJFVR3rJWUiug2oZYeLCQiRMEdedPFgXBBjrnsPzS1awoLzX36b3Ayqy1yOa5/J1USTGaD1hyZ6adC+rySstpIzCFaFrpXcUXlsZmcIsqRa+9Jlo7QUJnAGjObNtGG50FRwfhjXUGouCJ1pvgMhjTPMny6V4DnJr2i2JDJRCYzWmKbSHvrM9k3ncA0UPUFTiOZvouWWtZgfEq8Wi3W2D8w3oBpVdADxkqKhGRQ8cy4AZTPmGt1GlvRwdBHxck/tlZiZILxLlT4/PRzTzNMRX8o6ULqPOFeU9eRmVIi22oiXrV1ZnpSzThzrSBYoId+rE1wnUN32ri0aC+V7G1A/VPb4QAr3Z7Gp/V4qoygjAiu60BzMn3arBKXGPsPtrkomw0vNXpxu8eSV1nNOgPi0sBgnyUA6bQxwo7wKa9U1MjyF5hszbGLP+vA81qs/1kUnISfsGk0EX0Qdy9WqqGbo50ZpERy4snPzLRTdDk0roCHK128kQO3xIcw0WuOzptEGM30oZvMn9r74WlXYm1TbRnhlx2i2lr/ryRgYGjvzWv3vO2UnO0z5hzbL2XAvsZZGhgntQRAe7GI4lY3roJSqXjK0LkoEIi9jK8GKBJUzqUfj/LkCz0qiN3Tbp2LmgyW9apaTdUpGW5TGc/5IgEDDJLMMMDujFGsU5MbI9amu6AR2SjHdYoyMYxavgQwAnh6umGe1plNTNpOxuS87dnK9A2bQw5lsryGMMFFyzR3zWWgWpad85C9PnqUblmxmMLeC3qTnJXUlb3uXqEQDFV4Ge7EGv7Ll0lE+kJbxV1c8erYh1u6h0cNMKGqwv8c0UpdQXSemxOHbrp5YEgDyScdfjjEfce9l+Hfj5WGzzwkf4JUEOFheD5KN0aMMntmXmoi+sytWSDupbJs5OpbrqhSfmErHck1dvBxbEcIgz3hepokjGDboKy5g6CpbdgkUxPP1tnLn0ljf4Tg4jJ1DM5Ck+Yzu82x6kHsCUg4O0PWqTrkipjDd4mTBh26Ytvy6KnTfbtuu7CdcNXZK4sNtRg9CDSErDFC4bTyU67PMeLKr88Ev65B/V9twWNfvF4ZiexXw/il4BpA8muQ2sBPx7jmsXOpIjDWKmO0sJ/oHp4IkghSuSDBJ8a3w/i/HOKSn9oUk+iXrzxS635H5eZgfY1jz3Bzd1jPysawtZZA9W5dRdIywuOD6A2wm10XEFKbDt1LRbyyyr1zTwN96tv1QfE+Q6vL7INPMOFslmeDRrXiVJyo2qeOhIODgK4IEq6OOfGCMz6zTEblzidQwOX2/M1aN6fw2yjOk+FSjN573sR0q3oxla35yokiiz8NM7vu+lMlGR3RyD0XG166c/R90VLWmmYZL6qbD1UQf1iF46qTeZlVNgEDakcNdA5mOf3evKB+BZC201UBes9zwSiClok0qydjpRIn0PP1TH7pkYjTH32NGcdJ5vV9m/QCLUoRAdfmfsMHpcJDlg+zjy3/ie2vc7ttSHlKKkhST8SaFyi5FH15LMpT62E5g==locVvx97bfqGiiDniRZYOOSxzZZiLMvNIRqe7b3iMYnWkibKMUxUmEpMdH5X/fUYXl6C8Dsb+N00bGcaC7mVS7cEzpCI1GKvAZqs1fbQg8PCOpaSFO6TR6j1szNDLKYsmY6PKuXPnZWrtW6xchQ4ANCAqbcMW0V++iuh1Dx4waH5hJQtHoEcoKknb4k8b1dxjhp2z4MW3JxP1kE+7Bn8yo4HAXZrKjkg4OaoI4WeXiGOzph1TQqsBOIXaFVorx7mZyvCZn0azdfllQQfrlIZUPbGfUHE843LD8wwPNHuXez32NWEA02QuAh/okrBOvNZPLR+FWRPiyWlhBjlpmaR7BIRk2I3CSmiuOrG+QMEffugi9My2lkZm3UBdCPVtdrOgmGL69Z0E378uMM3w8mtMlYoMEa01tYMeLjiZKyte2kKDjvP5vy4XT7QHqzS+a8uo0xmMPzefAkKcHVs32d9pXnCP3IkEiEp5oYA6efYF5Y5gRjt9BDTC/Fym6w6ZUtw6lRZqr1z6OpSBp/qsSPCIfZXYDiqffI9XR9NRGTWlHS+j+CZKX+KV5ZAOBbew4EQmv4Gf/pUNzZzkwHzHoxR3avIbhfkxeahetOzxjvfFb9jDeXWW50qxV1WpfjULed6fcRRx2by0A6CZxjf6c1DXdnexWl57ptzm0zhZ+jCiTgC3TGfHkdk6N1+9145cvOrA7XZapLPo+AqHZK9sFbsMX80GaFw3Vresr3IfSdsyQeptSym25Rxm1IVGLxt3APAB8RTW7mL2jFFfm/SyfRiF6RwHDkbXKzvxzxoabShtXc=

Archiwum

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w trybie zamkniętym od dnia 02.07.2018 r. do dnia 16.07.2018 r. na realizację zadań z dziedziny edukacja ekologiczna w ramach programu pn.: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”.


Dokumenty dotyczące programu dostępne są w zakładce Programy 2018.

Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Nabór zamknięty

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 35/18 z dnia 06.04.2018 r., oraz nr 48/18 z dnia 07.06.2018 r.

Nabór zamknięty

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 35/18 z dnia 06.04.2018 r., oraz nr 48/18 z dnia 07.06.2018 r.

W dniach 21-22 czerwca 2018 r., w siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”.

Celem Kongresu było przedstawienie wyzwań i problemów, z jakimi spotykają się zootechnicy, realizujący działania w warunkach zrównoważonego rolnictwa.

Termin naboru jest zamknięty.

Regulamin Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych: 

[Pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu pn. „Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych”.
Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Od 25 maja 2018 r.  kwestie związane z przetwarzaniem  danych osobowych reguluje:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO);

2) Ustawa z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostało podpisane Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Porozumienie podpisali: Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Pan Kazimierz Kujda oraz 16 prezesów zarządów wojewódzkich funduszy (WFOŚiGW), a także Prezes Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienie podpisał Prezes Zarządu Pan Marek Ryszka.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl