/BCMuUr6bphdZcuM0CT50DDnd6wHB4Ru3o4wAkV/ZAAR6JlBv7rzDKBViW9qmJvuM6ilCNEHo7tP5CHyi6HWocOrx94NU9vAO0QoU8JNO97yy5R+4vba1dNX5N38ejLcOcM6ApLCNY/NpTwEz4hTsJyw5ly8jqmFTZVSDbZLFCjJFAtc6FrDA3/JC5dh5pUJ8Cb/N+X2umznXlrmLQKpRrqB0ddIHIygZKXjcKqRAGfB0oWx5MeeVxHdVRLjv+DUPWHr2PExlnJ3CWeLnEfGoFlcmv63qtijl7p5W7wJGGi0XmqNxdbaYB8JbKRxAHagQC7p18Ulj93RGsmGr13hmD3RdifT9jGi25EvJVCPkAKNaFQRB8As1HseyufnxuzYnZSA7C7Uj0FoC4GvPeAGiUtYFREp+MzEP2bZXJg5lllYNy/TuOufONg3h3LZC8svQoqewffY7ANH34pIpuJAkGDfTZxVNG8wwSUDOLGzMdlV/Baf3tCvF7TS8x9VUsCUiyVX37zAgM0cl3xKsAXkyt6t5Ur9zZrgaiZfc5bfUbzEiQbG22nCyvM5uJQf5USxoqRupGUZE2A/cEXIrX8M118SCMwOX2vwG+UP647Popf9fI6S7jPxsY9y9a/qS53rR2vQLi260XQXwpVzc87WcbH7wMWBJyEDLPFygV13GMStUIdJGFWYGHSkEogNshF1Y100zoNCmm9wJi71XgQtj6zEWvGKg8ncgSptG+hdfdMca5CT7jwnZGi4FnV7WM0RSHdGQcTUybFZgZ7yevz2iQctrB8Fr+2qu+Se3XsPPnPE4FDnXIcfcQwQd6Ox/a5X8n/phyMRRHXAPW43uSQJzX08ZaTsT35tk5deEt42xSQl/FAjiO5H9tptPx11eQODa0Jl+Yz5ivxkV4cH3biO6GwHfre/t6H8ERObHRma2LLaF7o6WeZD4eLE+0M2qjR3SMVv5OBPsqIm3JExB3y62g==iR8FWeMt2vNCXR2QsaE2Rszohaz4rHVL0RSCfhoT6cjD/4S626CQXzwl1kdNFgi2VRmFgTtj1Go775MFTy6dpNfwjmdh8x84t2+j5a3Eh5kyNzf1gNoR2J4mwcO3Zg79r7dj7CMxzyP1ra/DaK+G8WvQhCtUSDJQhr2IGhCZBPuPn7wpMwOv0Ei06eoLXRaHl5Dm4OixNvn598xkEcqrkDK55ykVVc5Rf6M/r4xidjaPyqFZWYDA7KHm++p9CUEgxu/w5gxISKZBNz39mzIzcZA5qa63fV5Ig3jjH91lRS+t5THRsGpqcOz6hl8Q0lz2T1pyVj6oPaRJjmyIC8h3hbfLIcmesbakilOTCaQIaPJiVT5c8bM6NB8redPu0oEftylf8KxZimHC2PHvYr8eid5g0RkpUkXflZZ3tajSRRcs7TKxfrDhEm/4+NWkjsoih8QS0xEIlStUM7Da7XRu5D4VEKmDNFNgyptO6qR3Be819rjV4JuKwRs4YwKR/fJyxs5gJgpvSQTxohBszReLFDniUp4P1vEPYSC1O8jHoCLcHtoEIM5Bewk9uGLV1GJVbL/smKU7BZxH0DYHjeeUiAYbWNCp7tLvHG1aBIJYPM3zliAOXy3iTFIQpVKnjgG7F0FD0BNIxuNCPQ9TnGUXfD3TkkWImG5GvpHj9fhoYVmr/9VSJwcQe9750xr9mgmnGVLG3xQ3HiCZ4BhmDjljPyArpqyGWH1Vo2jdwSyZZTadwfW2umjBfj9o+xgV5Ds8CwCI8exjZiLxlSd1dRVXdZ7Y4i8kUOdhjgrbDuUQJXU=yubDeL3lwWH4XFhjLzVYkBlD/BdzR0ltK521Lf/tg5aFaN3dyqfnR3MydLzGzb4kaAfOjM4bbeuMDhAZf1QG/9g7176/gBPIDuFdTyHU/K3qC0AxMfGjofOm3JJ47U73hYqP3KM8Z/aQsyrjCLne3ahPVOL9POjVyJHqXGQc9zTh1O0YmooqbWl+Dl4ANAO8PbyhgotdR797Snv+RWJZ3E82etThcfsygwWkq6T2emKYNUHx2TssuJ+jZzKiGzplZXEkNg3fhg8elUHHCchw68pWZd7Qxg3OdeHkbyVUA0tgxaF0yzcONvXA4q4UstLMMV1U2o2P1E90Nj2fp4/py2BUeg4lvlu09aYu2ExkyQTPu0yr8ASJ8NF7286phs4Caz6qxpLtvLI2GtB8mhp7u9nnQeuujTBqzfBIOxU6EN9aGz1AU0ZgJjFsDt9tOfy7J8QxcbvCw6UQXYla5OOMCMOLMagG8HsFOUgoEobqLWaRnwPEH+qwhCUuDOX6N+VB84iZ8dklK65HYQ29MSJ5ZrNlZx5MGrz09cSQP6opOCKqdsi+TJTvm7+rS9QweGNrz2PgmZevuJL1zeGSjcFBDhXRQvENtAuc633kILsIV7lYMGjEOBr8FVf4ZhDxhRLIOovm0V5pb8fonZ/nZMsrY6NXkw5EphICFxR5fPzLagWkwrBHzAmmXc9q1DV9IexHI1B7MqalIG9z5Y4UzA+8pg==

Archiwum

Zmiany w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 17.01.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 17.01.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w „Kalendarium naboru wniosków odofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu Nr 16/17 z dnia 17.01.2017 r.).

Zmiany w Kalendarium polegają na:

17 stycznia br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyło się pierwsze z cyklu 7 spotkań informacyjnych z wnioskodawcami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WFOŚiGW w Warszawie w swojej ofercie na 2017 r. przygotował program, w ramach którego osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Wnioski można składać od 9 stycznia br. do wyczerpania pieniędzy w programie, ale nie później niż do 29 września br.

Procedura oraz harmonogram dla PJB na 2017 r.:

1. Procedura: [pobierz]

Do 20 stycznia br. trwa nabór wniosków w konkursie pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”. Jego głównym celem jest aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w 2017 r. Wnioski można składać w ramach 19 programów i 1 konkursu.

Wszystkich zainteresowanych ofertą programową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zapraszamy do zapoznania się z kalendarium naboru wniosków na 2017 r. Znajdą w nim Państwo m.in. informacje nt.: nazw programów i konkursu, formy dofinansowania oraz szczegółowego zakresu dofinansowania inwestycji środowiskowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do korzystania ze środków finansowych na realizację różnorodnych działań prośrodowiskowych w ramach 20 programów i 1 konkursu.

Program zamknięty z dniem 29.09.2017 r.

Uwaga: zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 07.03.2017 r. godz. 15.30

Program zamknięty z dniem 29.09.2017 r.

Uwaga: zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dniem 07.03.2017 r. godz. 15.30

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl