/BCMuUr6bphdZcuM0CT50DDnd6wHB4Ru3o4wAkV/ZAAR6JlBv7rzDKBViW9qmJvuM6ilCNEHo7tP5CHyi6HWocOrx94NU9vAO0QoU8JNO97yy5R+4vba1dNX5N38ejLcOcM6ApLCNY/NpTwEz4hTsJyw5ly8jqmFTZVSDbZLFCjJFAtc6FrDA3/JC5dh5pUJ8Cb/N+X2umznXlrmLQKpRrqB0ddIHIygZKXjcKqRAGfB0oWx5MeeVxHdVRLjv+DUPWHr2PExlnJ3CWeLnEfGoFlcmv63qtijl7p5W7wJGGi0XmqNxdbaYB8JbKRxAHagQC7p18Ulj93RGsmGr13hmD3RdifT9jGi25EvJVCPkAKNaFQRB8As1HseyufnxuzYnZSA7C7Uj0FoC4GvPeAGiUtYFREp+MzEP2bZXJg5lllYNy/TuOufONg3h3LZC8svQoqewffY7ANH34pIpuJAkGDfTZxVNG8wwSUDOLGzMdlV/Baf3tCvF7TS8x9VUsCUiyVX37zAgM0cl3xKsAXkyt6t5Ur9zZrgaiZfc5bfUbzEiQbG22nCyvM5uJQf5USxoqRupGUZE2A/cEXIrX8M118SCMwOX2vwG+UP647Popf9fI6S7jPxsY9y9a/qS53rR2vQLi260XQXwpVzc87WcbH7wMWBJyEDLPFygV13GMStUIdJGFWYGHSkEogNshF1Y100zoNCmm9wJi71XgQtj6zEWvGKg8ncgSptG+hdfdMca5CT7jwnZGi4FnV7WM0RSHdGQcTUybFZgZ7yevz2iQctrB8Fr+2qu+Se3XsPPnPE4FDnXIcfcQwQd6Ox/a5X8n/phyMRRHXAPW43uSQJzX08ZaTsT35tk5deEt42xSQl/FAjiO5H9tptPx11eQODa0Jl+Yz5ivxkV4cH3biO6GwHfre/t6H8ERObHRma2LLaF7o6WeZD4eLE+0M2qjR3SMVv5OBPsqIm3JExB3y62g==iR8FWeMt2vNCXR2QsaE2Rszohaz4rHVL0RSCfhoT6cjD/4S626CQXzwl1kdNFgi2VRmFgTtj1Go775MFTy6dpNfwjmdh8x84t2+j5a3Eh5kyNzf1gNoR2J4mwcO3Zg79r7dj7CMxzyP1ra/DaK+G8WvQhCtUSDJQhr2IGhCZBPuPn7wpMwOv0Ei06eoLXRaHl5Dm4OixNvn598xkEcqrkDK55ykVVc5Rf6M/r4xidjaPyqFZWYDA7KHm++p9CUEgxu/w5gxISKZBNz39mzIzcZA5qa63fV5Ig3jjH91lRS+t5THRsGpqcOz6hl8Q0lz2T1pyVj6oPaRJjmyIC8h3hbfLIcmesbakilOTCaQIaPJiVT5c8bM6NB8redPu0oEftylf8KxZimHC2PHvYr8eid5g0RkpUkXflZZ3tajSRRcs7TKxfrDhEm/4+NWkjsoih8QS0xEIlStUM7Da7XRu5D4VEKmDNFNgyptO6qR3Be819rjV4JuKwRs4YwKR/fJyxs5gJgpvSQTxohBszReLFDniUp4P1vEPYSC1O8jHoCLcHtoEIM5Bewk9uGLV1GJVbL/smKU7BZxH0DYHjeeUiAYbWNCp7tLvHG1aBIJYPM3zliAOXy3iTFIQpVKnjgG7F0FD0BNIxuNCPQ9TnGUXfD3TkkWImG5GvpHj9fhoYVmr/9VSJwcQe9750xr9mgmnGVLG3xQ3HiCZ4BhmDjljPyArpqyGWH1Vo2jdwSyZZTadwfW2umjBfj9o+xgV5Ds8CwCI8exjZiLxlSd1dRVXdZ7Y4i8kUOdhjgrbDuUQJXU=yubDeL3lwWH4XFhjLzVYkBlD/BdzR0ltK521Lf/tg5aFaN3dyqfnR3MydLzGzb4kaAfOjM4bbeuMDhAZf1QG/9g7176/gBPIDuFdTyHU/K3qC0AxMfGjofOm3JJ47U73hYqP3KM8Z/aQsyrjCLne3ahPVOL9POjVyJHqXGQc9zTh1O0YmooqbWl+Dl4ANAO8PbyhgotdR797Snv+RWJZ3E82etThcfsygwWkq6T2emKYNUHx2TssuJ+jZzKiGzplZXEkNg3fhg8elUHHCchw68pWZd7Qxg3OdeHkbyVUA0tgxaF0yzcONvXA4q4UstLMMV1U2o2P1E90Nj2fp4/py2BUeg4lvlu09aYu2ExkyQTPu0yr8ASJ8NF7286phs4Caz6qxpLtvLI2GtB8mhp7u9nnQeuujTBqzfBIOxU6EN9aGz1AU0ZgJjFsDt9tOfy7J8QxcbvCw6UQXYla5OOMCMOLMagG8HsFOUgoEobqLWaRnwPEH+qwhCUuDOX6N+VB84iZ8dklK65HYQ29MSJ5ZrNlZx5MGrz09cSQP6opOCKqdsi+TJTvm7+rS9QweGNrz2PgmZevuJL1zeGSjcFBDhXRQvENtAuc633kILsIV7lYMGjEOBr8FVf4ZhDxhRLIOovm0V5pb8fonZ/nZMsrY6NXkw5EphICFxR5fPzLagWkwrBHzAmmXc9q1DV9IexHI1B7MqalIG9z5Y4UzA+8pg==

Archiwum

Pszczoły mają ogromne znaczenie dla człowieka i przyrody. Rola pszczół jest nieoceniona szczególnie w przemyśle spożywczym, którego dużą część stanowią produkty pochodzenia roślinnego. To właśnie zapylanie stanowi kluczowy proces podczas wzrostu roślin, a to wiąże się z uzyskaniem obfitszych plonów owoców i warzyw. Sytuacja pszczół w Polsce znaczenie się pogarsza. Rocznie ginie ok. 10 proc. pszczelich rodzin. Jednym z powodów masowego zanikania pszczół jest między innymi pojawienie się warrozy.

23 maja 2018 r. w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy ul. Żurawiej w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego pn. „Gospodarka niskoemisyjna - dofinansowania dla JST”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pracownicy gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego, planujący realizację zadań środowiskowych z udziałem środków europejskich oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 16 maja 2018 r. (środa) zmienia się adres siedziby Wydziału Zamiejscowego w Radomiu biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nowy adres siedziby to:
Wydział Zamiejscowy w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom
(II piętro, pokoje nr 70, 71, 72 i 73 w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu).

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 13.04.2018 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Programu NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”, z dniem 13.04.2018 r.

29 marca 2018 r. godz. 15.30 - zamknięcie naboru wniosków w ramach programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”

Życzenia zdrowych,
spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei oraz miłości.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego,
niosącego ze sobą odrodzenie duchowe.

Wesołego Alleluja!

składają

Zarząd i Pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 29 marca 2018 r. - w ramach następujących programów:

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl