cZ85BNV5Qe83/BDQQ3GyboNFi+qE1UiAfq7wmiU2MO/iddOLFoq9YwxafCxeXKQ/XhNtnhN3XyCPdDtR+DWAruWUr3X1nI9suQs9wS9hvAIff12rzOfDDebgrH8EarEZcuHTxKNMyq3NRg9fTLFdsJOrVDiOOKqI//5rj1JypiYYmOBlqJCNVJkF9YpRcKgZQ9UkC7gnkltIPtsdx5gHrIrp1GOZS0uwPGn6f9StuTdN5O/NwKbkRAPig55Pzidg3OsBgvAjl/4Gy17jb+NeMvOPpuRZ2QMTV1AFJ/b/MfcYtJ1uSkZj8xzTbRgemNxutHEWSiGmu3ODgRaPSLGFUyg6iu84qQe+68TWMubuUhcHkXgOU8D/NeWwOMh0xvED6cj0M/OlXJjudGHD935NSsOLsXzCQVwnfQj1hDsE9k21bTJzGLR8mrbfwAgu5ijrHVmsNxOzrOYP3UexSzSa0dgfCanBLrYzQPiclBPyOin0LchMcj2wRMumt4xQTiRBVz/YAT1TMqhtHRnLo00Mi9OA3LlyHnzZsdUqZY2wILY5uyLzo/RWJPA67pib4cUn7N5bC0oUCQMpzd0iHGS7XWQkFPl7YAs3ow7aU3113phbPoqv6TLUCMTIP00J7T9NK/tQ7j+XawXDfstr14euRFRv+wjrnARj8WrXdszjAZ6uVC+yT7Cz1M8oNhoTPz82+5Qv+hxIE6JkKHuIerQaxx/5sUsyRKoVFUasEgWDv84K2kAWSVmVri2gW0IeU/G6lJV1k8lyoBy7mQOFG4FQIOZt8nPhebJSfbYyghUXR5Ac2XyrVJ+EnqLAWY/IRfEpmM7ImwuRvMT6IFnAozdDra5t7yCbXo+ki7K1NqtI809SDqOuxouJDuCS88v+eL0Ic3wT8ZhgyGbkVn5td6z7SStCLsvmowGcSIZcgF47h6K3wTqiqfslsXTJbUcy5ZtpbId/Um6dM0KbllVPUjNhxg==4wmBlckVLHQg2WVSS4XUlrQxVXLAuVhQopQ8cZQp25/5EOij/lbcMhYCGHnlLG3oaw5W5pqiA6Qhmsj6RNdA/5g0AXqRP5V5iYhHWni/zZglDGNEnEZuX2Rs0Zn9Q6UzfwsZOfEy7JVHhRJwF6I3rCMuhMJUpkduemqOTvDetFDQ3iPLI7D4ZbXbESV7MOUEOl6tF94Ga7Tx5qSZq+fYmfM6NlMQuc56ummaa8eLaI/YdIs+DXXwsk1FqNxhwMm5bK917Ag3htxhZ95a1c59hy964k3x98HZasbmQXqCCLAj3NKuF4VC27bKfYTtq4wwSTi1/APk/PjcFtQ/hmNLHMkYwjYwcyNAMT0z+GyBmlsQDGRSR6LEpeXCNfgXLLS580TrAJATeMvd6nQFPxp7NHHoY5h03GgBvnSkd+rxTX0tHygcT/I8avSIK0TNWzUP1g+M53TYiTo8i68p1mTwTbbLdvYonnVbT6zK88rf5iFYXeUfXB3miQ6MBcDvDYfxy7z6UoxLzSbaLYQcAN5G/OdGAQILgJ+SzpacVeFnxJzEpA1cERKYxrDd69cLDSLinZdYW4eiKV1YqZTvgHHkKca8IVFOfM14HOgUbjUtXBv1oyeC0n8ZQ2zL8cyGXIl5zZNNVd7lOkd6dv72ageCz+gDorh14Zq9NDZkcuqTmEBEcKbd7Z7odYz8kKvigORh23WCwW0KuqHYSP7l9qhNhSGZx3r6rLcyW9XxwruTvlW3jj2vOyiIV2Z7AEbDWlRSt5wRsvmEN+9P9RmRSLWDzOT6JZpd3+LrcKWd5OLe41yuFiDQmGQ9jDMm53SWleinhiL0CQ4XDZ33fAIz2sw84ZcT6qiQlNDqzhMU6Zz4YwDKa38d9yIdFTJwI00KJGEXeHVHL+2kubaI4VsuO/uFY3gep09xFh93NOc8PZgVDEW36xyQ5IhHNtTX1ZyotSG1hWt3zVYplYTHOhTjOgkKfyqqBTlpcGnvHPIxrgL/j5kAwIHK5+SXtKrm3Yct/MluznTEXFoems6mjSBvmeFvzNkcyErmuw3EhQIGpMGqd2M4EIjyC6pkKrDRHYb2JnmjIQ7dF9EHpK+coWR8/0BPX3rmzqSFtIeoK1vjZRSncyu3jcGfgPM+QzO6LdyDPDgZCb3bpokRZogmbxUSV/DtGRWR26HQPWTfDMotMOHq9qjthfmHg1SWqZ/7i8rQs8nY/nIc6CKx/+D0oQjIGKT0VdA1IaaZvz8CDBUsPOhaZUV0QhpDQVo7e4hHVKS4D634bftzeiwCn+pSMjvk2PGn4kX/1swXnzJKK3FYglwtFD3shzsxWk0eO97XMzfmhZjbGzyXC3Cck4Knc8VJvWauYw==

Archiwum

Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 07.03.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.03.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu nr 223/17 z dnia 07.03.2017 r.).

Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 12 (166) 2016 rok został opublikowany tekst pt. „Czystsze powietrze” dot. efektów finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,
składamy życzenia radosnych, spokojnych świąt
oraz pomyślności w nadchodzącym 2017 roku

Zarząd i Pracownicy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Plakat z hasłem, ulotka edukacyjna, a nawet wiersz - z takimi zadaniami musieli zmierzyć się uczestnicy XIV edycji konkursu ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY!”. Wzięło w nim udział ponad 2100 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Mazowsza. Konkurs został sfinansowany ze środków dotacyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości ponad 26,5 tys. zł.

8 grudnia br. Artur Dąbrowski, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie wziął udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursów Dbam o środowisko naturalne oraz Dbamy o przyrodę w Lesznowoli, bo umiemy segregować odpady. Konkursy te zostały dofinansowane ze środków dotacyjnych WFOŚiGW w Warszawie kwotą prawie 27,5 tys. zł.

1 grudnia br. w ciechanowskim ratuszu zostały ogłoszone wyniki w konkursie fotograficznym i plastycznym o tematyce segregacji odpadów. Konkursy te były elementem kampanii edukacyjnej pn. „Segregacja jest OK! Kampania edukacyjna miasta Ciechanów”, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania systemu zarządzania gospodarką odpadami, w szczególności zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 11 (165) 2016 rok został opublikowany tekst pt. „Są EKOpozytywni” dot. podsumowania konkursu pn. „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla beneficjentów najlepiej współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku.

Zapraszamy do lektury

Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” - miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 10 (164) 2016 rok został opublikowany tekst pt. „Przyrodnicze ścieżki edukacyjne” dot. finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie budowy ścieżek edukacyjnych, w ramach programów edukacyjnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozdał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r. Dziewięć nagród finansowych wraz ze statuetkami trafiło do gmin Belsk Duży, Dębe Wielkie, Kołbiel, Ożarów Mazowiecki, Grójec, powiatu mińskiego, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z siedzibą w Białymstoku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jedna z najważniejszych na Mazowszu instytucji finansujących zadania proekologiczne, dla podkreślenia współpracy pomiędzy Funduszem a Beneficjentami po raz trzeci zorganizował dla swoich klientów konkurs pn. „EKOpozytyw MAZOWSZA”.

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl