cZ85BNV5Qe83/BDQQ3GyboNFi+qE1UiAfq7wmiU2MO/iddOLFoq9YwxafCxeXKQ/XhNtnhN3XyCPdDtR+DWAruWUr3X1nI9suQs9wS9hvAIff12rzOfDDebgrH8EarEZcuHTxKNMyq3NRg9fTLFdsJOrVDiOOKqI//5rj1JypiYYmOBlqJCNVJkF9YpRcKgZQ9UkC7gnkltIPtsdx5gHrIrp1GOZS0uwPGn6f9StuTdN5O/NwKbkRAPig55Pzidg3OsBgvAjl/4Gy17jb+NeMvOPpuRZ2QMTV1AFJ/b/MfcYtJ1uSkZj8xzTbRgemNxutHEWSiGmu3ODgRaPSLGFUyg6iu84qQe+68TWMubuUhcHkXgOU8D/NeWwOMh0xvED6cj0M/OlXJjudGHD935NSsOLsXzCQVwnfQj1hDsE9k21bTJzGLR8mrbfwAgu5ijrHVmsNxOzrOYP3UexSzSa0dgfCanBLrYzQPiclBPyOin0LchMcj2wRMumt4xQTiRBVz/YAT1TMqhtHRnLo00Mi9OA3LlyHnzZsdUqZY2wILY5uyLzo/RWJPA67pib4cUn7N5bC0oUCQMpzd0iHGS7XWQkFPl7YAs3ow7aU3113phbPoqv6TLUCMTIP00J7T9NK/tQ7j+XawXDfstr14euRFRv+wjrnARj8WrXdszjAZ6uVC+yT7Cz1M8oNhoTPz82+5Qv+hxIE6JkKHuIerQaxx/5sUsyRKoVFUasEgWDv84K2kAWSVmVri2gW0IeU/G6lJV1k8lyoBy7mQOFG4FQIOZt8nPhebJSfbYyghUXR5Ac2XyrVJ+EnqLAWY/IRfEpmM7ImwuRvMT6IFnAozdDra5t7yCbXo+ki7K1NqtI809SDqOuxouJDuCS88v+eL0Ic3wT8ZhgyGbkVn5td6z7SStCLsvmowGcSIZcgF47h6K3wTqiqfslsXTJbUcy5ZtpbId/Um6dM0KbllVPUjNhxg==4wmBlckVLHQg2WVSS4XUlrQxVXLAuVhQopQ8cZQp25/5EOij/lbcMhYCGHnlLG3oaw5W5pqiA6Qhmsj6RNdA/5g0AXqRP5V5iYhHWni/zZglDGNEnEZuX2Rs0Zn9Q6UzfwsZOfEy7JVHhRJwF6I3rCMuhMJUpkduemqOTvDetFDQ3iPLI7D4ZbXbESV7MOUEOl6tF94Ga7Tx5qSZq+fYmfM6NlMQuc56ummaa8eLaI/YdIs+DXXwsk1FqNxhwMm5bK917Ag3htxhZ95a1c59hy964k3x98HZasbmQXqCCLAj3NKuF4VC27bKfYTtq4wwSTi1/APk/PjcFtQ/hmNLHMkYwjYwcyNAMT0z+GyBmlsQDGRSR6LEpeXCNfgXLLS580TrAJATeMvd6nQFPxp7NHHoY5h03GgBvnSkd+rxTX0tHygcT/I8avSIK0TNWzUP1g+M53TYiTo8i68p1mTwTbbLdvYonnVbT6zK88rf5iFYXeUfXB3miQ6MBcDvDYfxy7z6UoxLzSbaLYQcAN5G/OdGAQILgJ+SzpacVeFnxJzEpA1cERKYxrDd69cLDSLinZdYW4eiKV1YqZTvgHHkKca8IVFOfM14HOgUbjUtXBv1oyeC0n8ZQ2zL8cyGXIl5zZNNVd7lOkd6dv72ageCz+gDorh14Zq9NDZkcuqTmEBEcKbd7Z7odYz8kKvigORh23WCwW0KuqHYSP7l9qhNhSGZx3r6rLcyW9XxwruTvlW3jj2vOyiIV2Z7AEbDWlRSt5wRsvmEN+9P9RmRSLWDzOT6JZpd3+LrcKWd5OLe41yuFiDQmGQ9jDMm53SWleinhiL0CQ4XDZ33fAIz2sw84ZcT6qiQlNDqzhMU6Zz4YwDKa38d9yIdFTJwI00KJGEXeHVHL+2kubaI4VsuO/uFY3gep09xFh93NOc8PZgVDEW36xyQ5IhHNtTX1ZyotSG1hWt3zVYplYTHOhTjOgkKfyqqBTlpcGnvHPIxrgL/j5kAwIHK5+SXtKrm3Yct/MluznTEXFoems6mjSBvmeFvzNkcyErmuw3EhQIGpMGqd2M4EIjyC6pkKrDRHYb2JnmjIQ7dF9EHpK+coWR8/0BPX3rmzqSFtIeoK1vjZRSncyu3jcGfgPM+QzO6LdyDPDgZCb3bpokRZogmbxUSV/DtGRWR26HQPWTfDMotMOHq9qjthfmHg1SWqZ/7i8rQs8nY/nIc6CKx/+D0oQjIGKT0VdA1IaaZvz8CDBUsPOhaZUV0QhpDQVo7e4hHVKS4D634bftzeiwCn+pSMjvk2PGn4kX/1swXnzJKK3FYglwtFD3shzsxWk0eO97XMzfmhZjbGzyXC3Cck4Knc8VJvWauYw==

Archiwum

Zasady udzielania patronatu honorowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - przyjęte Uchwałą nr 1961/17 Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 16.08.2017 r. [pobierz]

Księga znaku logotypu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz]

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/17 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz dni pracy w soboty w WFOŚiGW w Warszawie w 2018 r., dzień 30 marca (piątek) 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w centrali i wydziałach zamiejscowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 28 marca 2018 r. - w ramach następujących programów:

Terminy naboru od 29.03.2018 r.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 13.04.2018 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Programu NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”, z dniem 13.04.2018 r. godzina 15.30, z powodu wyczerpania alokacji.

Informujemy, iż WFOŚiGW w Warszawie przystąpił  do nowego programu priorytetowego w zakresie finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu dla służb ratowniczych pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, realizowanego wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Terminy naboru od 29.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 23/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Terminy naboru od 29.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 22/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 19/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Terminy naboru od 28.03.2018 r.

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie nr 17/18  z dnia 06.03.2018 r.

Regulamin: [Pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl