cZ85BNV5Qe83/BDQQ3GyboNFi+qE1UiAfq7wmiU2MO/iddOLFoq9YwxafCxeXKQ/XhNtnhN3XyCPdDtR+DWAruWUr3X1nI9suQs9wS9hvAIff12rzOfDDebgrH8EarEZcuHTxKNMyq3NRg9fTLFdsJOrVDiOOKqI//5rj1JypiYYmOBlqJCNVJkF9YpRcKgZQ9UkC7gnkltIPtsdx5gHrIrp1GOZS0uwPGn6f9StuTdN5O/NwKbkRAPig55Pzidg3OsBgvAjl/4Gy17jb+NeMvOPpuRZ2QMTV1AFJ/b/MfcYtJ1uSkZj8xzTbRgemNxutHEWSiGmu3ODgRaPSLGFUyg6iu84qQe+68TWMubuUhcHkXgOU8D/NeWwOMh0xvED6cj0M/OlXJjudGHD935NSsOLsXzCQVwnfQj1hDsE9k21bTJzGLR8mrbfwAgu5ijrHVmsNxOzrOYP3UexSzSa0dgfCanBLrYzQPiclBPyOin0LchMcj2wRMumt4xQTiRBVz/YAT1TMqhtHRnLo00Mi9OA3LlyHnzZsdUqZY2wILY5uyLzo/RWJPA67pib4cUn7N5bC0oUCQMpzd0iHGS7XWQkFPl7YAs3ow7aU3113phbPoqv6TLUCMTIP00J7T9NK/tQ7j+XawXDfstr14euRFRv+wjrnARj8WrXdszjAZ6uVC+yT7Cz1M8oNhoTPz82+5Qv+hxIE6JkKHuIerQaxx/5sUsyRKoVFUasEgWDv84K2kAWSVmVri2gW0IeU/G6lJV1k8lyoBy7mQOFG4FQIOZt8nPhebJSfbYyghUXR5Ac2XyrVJ+EnqLAWY/IRfEpmM7ImwuRvMT6IFnAozdDra5t7yCbXo+ki7K1NqtI809SDqOuxouJDuCS88v+eL0Ic3wT8ZhgyGbkVn5td6z7SStCLsvmowGcSIZcgF47h6K3wTqiqfslsXTJbUcy5ZtpbId/Um6dM0KbllVPUjNhxg==4wmBlckVLHQg2WVSS4XUlrQxVXLAuVhQopQ8cZQp25/5EOij/lbcMhYCGHnlLG3oaw5W5pqiA6Qhmsj6RNdA/5g0AXqRP5V5iYhHWni/zZglDGNEnEZuX2Rs0Zn9Q6UzfwsZOfEy7JVHhRJwF6I3rCMuhMJUpkduemqOTvDetFDQ3iPLI7D4ZbXbESV7MOUEOl6tF94Ga7Tx5qSZq+fYmfM6NlMQuc56ummaa8eLaI/YdIs+DXXwsk1FqNxhwMm5bK917Ag3htxhZ95a1c59hy964k3x98HZasbmQXqCCLAj3NKuF4VC27bKfYTtq4wwSTi1/APk/PjcFtQ/hmNLHMkYwjYwcyNAMT0z+GyBmlsQDGRSR6LEpeXCNfgXLLS580TrAJATeMvd6nQFPxp7NHHoY5h03GgBvnSkd+rxTX0tHygcT/I8avSIK0TNWzUP1g+M53TYiTo8i68p1mTwTbbLdvYonnVbT6zK88rf5iFYXeUfXB3miQ6MBcDvDYfxy7z6UoxLzSbaLYQcAN5G/OdGAQILgJ+SzpacVeFnxJzEpA1cERKYxrDd69cLDSLinZdYW4eiKV1YqZTvgHHkKca8IVFOfM14HOgUbjUtXBv1oyeC0n8ZQ2zL8cyGXIl5zZNNVd7lOkd6dv72ageCz+gDorh14Zq9NDZkcuqTmEBEcKbd7Z7odYz8kKvigORh23WCwW0KuqHYSP7l9qhNhSGZx3r6rLcyW9XxwruTvlW3jj2vOyiIV2Z7AEbDWlRSt5wRsvmEN+9P9RmRSLWDzOT6JZpd3+LrcKWd5OLe41yuFiDQmGQ9jDMm53SWleinhiL0CQ4XDZ33fAIz2sw84ZcT6qiQlNDqzhMU6Zz4YwDKa38d9yIdFTJwI00KJGEXeHVHL+2kubaI4VsuO/uFY3gep09xFh93NOc8PZgVDEW36xyQ5IhHNtTX1ZyotSG1hWt3zVYplYTHOhTjOgkKfyqqBTlpcGnvHPIxrgL/j5kAwIHK5+SXtKrm3Yct/MluznTEXFoems6mjSBvmeFvzNkcyErmuw3EhQIGpMGqd2M4EIjyC6pkKrDRHYb2JnmjIQ7dF9EHpK+coWR8/0BPX3rmzqSFtIeoK1vjZRSncyu3jcGfgPM+QzO6LdyDPDgZCb3bpokRZogmbxUSV/DtGRWR26HQPWTfDMotMOHq9qjthfmHg1SWqZ/7i8rQs8nY/nIc6CKx/+D0oQjIGKT0VdA1IaaZvz8CDBUsPOhaZUV0QhpDQVo7e4hHVKS4D634bftzeiwCn+pSMjvk2PGn4kX/1swXnzJKK3FYglwtFD3shzsxWk0eO97XMzfmhZjbGzyXC3Cck4Knc8VJvWauYw==

Archiwum

Informujemy, że w miesięczniku pt. „Z serca Polski” (wcześniej „Kronika Mazowiecka”) - wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 3 (3) 2017 został opublikowany tekst pt. „Woda i jej oczyszczanie” dot. oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.03.2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu 2017-GW-5 pn. „Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi”, z dniem 17.03.2017 r. godzina 15.30, z powodu wyczerpania alokacji.

Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 07.03.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.03.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu nr 223/17 z dnia 07.03.2017 r.).

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.03.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 15.03.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Budowa i przebudowa urządzeń i obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo powodziowe, a także usuwanie skutków powodzi”.

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.03.2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o wznowieniu z dniem 13.03.2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku i ekologii”.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.03.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 07.03.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego”.

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 07.03.2017r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z powodu wyczerpania alokacji, z dniem 14.03.2017 r. godzina 15.30, w ramach Programu „Zadania z zakresu ochrony przyrody”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej Funduszu nr 4/17 z dnia 28.02.2017 r. zmieniono zapisy regulaminu programu 2017-NZ-21 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego”.

Zmiana w Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok - zmiana z dnia 28.02.2017 r.
Informujemy, że Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 28.02.2017 r. podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w „Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 rok” (Uchwała Zarządu nr 186/17 z dnia 28.02.2017 r.).

WFOŚiGW w Warszawie zaprasza do składania wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej.
Dla zainteresowanych m.in. budową lub modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków, budową nowych i przebudową istniejących sieci kanalizacyjnych oraz budową podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej i innych zadań z tego zakresu - Fundusz przygotował dwa programy:

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl