d87n8j0tvRq3UNvQYV2Yu4zgk8UkmQP/Fh82QItQrcmZP1Pf7k9ztjuDotRYbAFeh8SOGkQkCWl//SI9LadwM8qf/2NQpuoxoQNO5iy+DWtktzTOm60ByJ1cCgMuAyXH5Y3/egjavb1Na28vOMMav1EXPDIXGCQhXFYty9PpkPPVSbcOCdRZfWtLt072VBqYL5HsN1Z0e0HGenRA8gHKEoLNsOlmOwE1okgP4JVyN66CoakptfDyYroXqmV5Q6FpDSQYGRVvxG7KQOZ/ii9Ora8DT2MJ79eeTCoWNROcaEFy4HAZHfhUCAzJwUJktsfLnzJ8DQTiJ46Kf5PIJ3BJAY0oNXh0a6PVvscnU+nniGugOymDh8RQo3mB9oRvl89EuFfTP2qi/PgrXMEVJpV6S8HZxVHbFyQH9bjhsEnbrNfabfwjj8eXvv+shZDnfLxXXdKN5QQVxQH8et0KmuMenQ==UU3BOpytI+8GNXtaleX/WeRTChC7SABlWR8QHljGehOwobCnAHYWxkwezPHfZgL76pFhU9yx3V/3dAoUNI9mOwX4NKM47F/U9q7/IyDkKc61D4CuydC+KwV88vYxQLVxV7Z9VYyq5BU3XozrSDRMjMxeJo9NQ/vd3yO+Gj6XBQCysnmJSbglOHVQh0SQfM+vKch1WdbUpFBj9AvpJj9vylvXnPNRZbaUA31QPNJFp/vw/Wv9lgFZzl8xBbnGNxOVANzHYJASjgN98x1LSf/s/OsuxNmWpVOJWOWgYftr0DBQiNc7zTayd9brcQuVI8NxRNBN64xFUhr8Zl3Rk/NkUwj/dX9kqUFtzQLghFEwQYRDa+IXlzaWdFQfJdb9sVtqnTtbeCfNLaaTCpm6cUSgyJ5DMA4Ce930x+bOrSc/ddYwnMt2eCKl8K6ihJcOZSerheMI7rm61Edgr8cyAK3/nWY+l4V9+MiF3ELj7mYX6ZiChL38mMLvgg08XsiAZt3B+gPQOZcoS9jAVLIOmSnMA2t/K2MiBnUai9QdIEJj6w8NMM62V485IoDwykOAxODaEuOFKNYoly8WFkoHzaSW3RAnqCKNHQcEkK8lf++hYwIaFwjqsruhVdLU8ni672+ddfYI/kuB8NgXVNeVcrBE3bG8Bef0Gst7Kkaa8WSfIfG+2pLPsjkKHpnY5APK7JMGdKp8BsxBWCH20VjC+cGwqrg7VuplN6PchiILgqTqNI3Tzw3I6L0awPpGaniWm7PDypWxep8auE/AHb6ScHc4KwtP7aHpJFLmzpP1B0LdIDA=+8p5mQKsEgqFgRGH0YTKi49MjgXs76u5pD8BhpmKBC3rIb85r3B+lydnFnNlh8nXWHItluPQLu4khI48T81ntn6oN96Kg26KGqH1IVmAz9XM/84WQlBFia+7PPmDfcl+9CLC/Db70VNI0dUceaZh2GwaDbkAYmI2JRdKeEHCPtv+PmoclgUBgq01PrcNP9bBisFILqOVI3sAmsSJCxgcKadg9ftSBSbkvLh67kGXN8VAOixGBW7WxVOy6m+zqzN4vA04eiXnsx9XP2bgGrCsuU0deyMiqglcnQLNNkztFzXhSCnuXGx1pFdPCiTg88RRuVjPyMBImPlbjbSH1BP1afKS3vo+AtTl+8P6/jFWyJDyD5VfexXOLs8wLpzvK2V66mqwH1ztIH03oHV92+uc2mQF50MDmVEbVwY7miu4x4K+RYhXCYouba0JH0FM+ycBRUfpJfDNjh5+nPA+nVZ94m7pq2BcL6lNzO4MDLOJ4Ue/7ukYg+8z3zKgygD4fq1G

Dokumentacja Fotograficzna

Jak opisywać płyty CD zawierające dokumentację z realizowanych zadań.

1. Wszelkie dokumenty elektroniczne dostarczane do Funduszu na nośnikach elektronicznych (płytach CD) powinny być zapisane zgodnie z n.w. zasadami, tj. powinny:
a) zdjęcia – w formacie „jpg” (Uwaga – nie wklejone do pliku Word),
b) pozostałe dokumenty - w formacie doc, docx, xls, xlsx lub pdf.

2. Płyty dostarczane są w papierowych koszulkach, o ile to możliwe, nie zawierających elementów plastikowych.

3. Opisane są płyty oraz koszulki:
a) w opisie płyty znajdują się: nr umowy, nazwa zadania, informacja o zawartości płyty (wybór z dwóch możliwości: „zdjęcia” lub „dokumenty”, informacja o liczbie płyt załączonych do papierowej dokumentacji zadania, tj.: „CD 1 / 2, „CD 2 / 2”,
b) w opisie koszulki znajdują się elementy jak na płycie, bez nazwy zadania, zgodnie z przykładami.

4. Pliki zapisane są bezpośrednio na płycie lub w katalogach, w zależności od potrzeb; nazwa pliku składa się z następujących elementów: nr umowy (zamiast ukośnika podkreślenie) oraz krótkie określenie zawartości pliku, zgodnie z przykładami; nazwa katalogu powinna wskazywać przyczynę umieszczenia plików w oddzielnych katalogach.

5. Przykłady:

a) opis płyty CD:                                                                             b) opis papierowej koszulki płyty CD:
Przykłady opisu plików w katalogach:

Katalog: ZDJĘCIA
Pliki:        494_11_OA_P – stary kocioł
                 494_11_OA_P – nowy kocioł
Katalog: DOKUMENTY
                 494_11_OA_P – umowa z wykonawcą
                 494_11_OA_P – pozwolenie na budowę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl