Tpc5jpgEBopO6p9mM9P5mMLKnoAUdDe7OZC6AsmSRqMqNdIOc84SIEthhou4x6YmhmDVqejYxLBOtPNQNAahKVrOGK+PzTkEEQZNBKuBEir8N1LfMbdgavezc3mqCeiHydxn/4pe/5KhovLO0EJxSva1pKj/TE2xD18LVYoaaXONbqW5/AkVbwlLPvHyRAPmEGSd574ZV+DZH5BW/rpE9T4EBiIYTQ1XX24PXa3gD2X55X3gKnjUv1nffCrZQVucN0w5sanq5VtNSo0RVSB7JZsgmX/yEAdPOhLDwlEKO6ptE5CL9nF+d8eDIRslpxM9F9pwULRNFUA1rQrIhRc78Mh61rz5KFs953pY9nV1EJEg6R+TX1X3PXnloWcxdOTr+dUEWiBjIjOFTAxK9XDSdZitPzGjInH/fdvNgtj0VPRyfywb4slzBLnatZHYptxUm5JrLPohgdzeaf6xtW2rD/9M3VycRiZ6GUtWp8EBTqO+Ge/AedijfBqySVEssyrHkRGtRDdjHrSRSuZ1+er1D5YusUStL1P7X1EbQBZjdliNb/0FRm0P0y9rEA3NEIydtuRhn84W4ClaQsYJqk/h9bPCr/Dfdel0VGtZxXWeXgLaqnrwaKMblFezRWi04jdVTYYZ5iJhHEgDsKSG61wE+mbXWKqBKWA5JVkUWwCN/2FVCfCZqftXiiTMw2KVunnclyALITiHGKN/94sCfpUApw==ZsAve7Cpnlvc6Svdnrlc+a3sikGavYqojTKS485cBSdxJiNEcoeGVY6buPtcyiM2SOItr03a/4fqc4Zy4o0HhFZC5JxYyRqlWqhGj7LCuTyydvQuY0N11TNTsMAkFF6a3Jq5TupTr/uzug2bIgZF6iy3E9tU2Zp4LmznYE8rzp8AMgkXfZOc/g/gRcIIyA2ffG8EK2L135Tv3OPurFeBPFVAISKYhejQJPmPXYOkh0aeYMWbTmcRjHMIG+UoJ+VloR+O7kixzukGsRRa7LhpD03GMA6wEZYpunh5RwDYetJ7fH9v1jdSNec01CdAMKd/L7Bzl+Dzpm6ejk15fEox5TOdhNnKSRrdVnEaD/g4yNzqJhNWoatOdLVqAS5RTA6WnwgNOk6eePa2FKgvybaDNWVvrabW/H8ZVGfyCqF+9BffmZip44sX4t00IeDkcjD0iXXV2wXLFYoIfYIuL+2yXHAhBss2KPKF8FS+JHofPQdd9PWIFe4W6vFR+B0XRAeSIBMxUfgOF+7LXAGdsqb5YF8WiijmsoHUgY6atyLp3KsQqk2aSDM2QN9AfnafHWMkNXwsU5ZXBlvSqWij0XjQ9w==dcMx5FwrfPRT4a7Rasl3as3H1vRh1V5mYIgA/oTQM7wN2WcH5YQgszYp3zzQfqc24Iw80OLZYJCqSodh92VLfSNTsMPo7m4KbQbRZ8dKdHa2rS8+bfUDjobtx4sG3SSdU1PN4P2ZnVrTk+BV5UezpTjDR6x/ZA9chm5qIj68/v2di5yVup9A/Yyi1LawkE59LpYDawTbHpFco+EMTpR/yKvfAN/4aKXj+WwEBlf14fm+PcAPUAMbz5tOUAM8daX4eRuy4C/MIWkxZ8qsWwG9YCfnSejMNpfFTlY7fkGqW55qvB7FKC1i9vYSaZ8nsm6WjelixBBGmz46RvONrWQ8yj5g3HZDkPoChxJpfM7XC9RxwmOSxypKMa0r2dxEHNA2q1FVzbGmIzpwK8aQliNUgXsPRcAc6ou+/aORZPSZlBEotl3QeNqqDQ2tP9fD5dSe1ZvpKVca8SUwHYX2iUvsk+vZNbptW6wO/QHGmHoOG7GYhL2JZV7u+5wVL126DeZHyEUW4BRPnxTLE6vBi+BOPJ4845aLJvElX+FT+5lR1Qxz8OB/l4wNI8bR50lSiEwLMPqrhd10y7x2plz5eRWQzaKaILfU+flMwG27TVhy1k3E2laKyfO3GjC3aytmcDBMsXhK+GjmUPtLXZQmgX0f4BCdPG5z2a6RjtmuawevmTA0zlwiGUbVh/yhs/ieXhZYXymrMS9ufAoJGrtV54VL1CkyOzGPLZ6fJVhwcv9aXo3laBQ/q1C7Z6PtrpEuggyj

Media o WFOŚiGW

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

ROK 2017

Z serca Polski Nr 11 (11) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 10 (10) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 9 (9) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 8 (8) 2017 rok str. 1 [pobierz]
Z serca Polski Nr 8 (8) 2017 rok str. 2 [pobierz]
Z serca Polski Nr 7 (7) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 5 (5) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 4 (4) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 3 (3) 2017 rok [pobierz]
Z serca Polski Nr 1 (1) 2017 rok [pobierz]

ROK 2016
Kronika Mazowiecka Nr 12 (166) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 11 (165) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 11 (165) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 10 (164) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 9 (163) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 8 (162) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 7 (161) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 6 (160) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 5 (159) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 3 (157) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 2 (156) 2016 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 1 (155) 2016 rok [pobierz]

ROK 2015
Kronika Mazowiecka Nr 12 (154) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 11 (153) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 10 (152) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 9 (151) 2015 rok [pobierz]
PANDA - kwartalnik Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Nr 24/2015 [pobierz]
Gospodarz - poradnik samorządowy Lipiec nr 7 (121)/2015 r. [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 7-8 (149-150) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 6 (148) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 5 (147) 2015 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 4 (146) 2015 rok [pobierz]

Kronika Mazowiecka Nr 3 (145) 2015 rok [pobierz]

ROK 2014

Tygodnik Ciechanowski 08.07.2014 rok [pobierz]

Kronika Mazowiecka Nr 12 (142) 2014 rok [pobierz]

Kronika Mazowiecka Nr 11 (141) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 10 (140) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 9 (139) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 7-8 (137-138) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka nr 6 (136) 2014 rok [pobierz]

Kronika Mazowiecka Nr 5 (135) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 4 (134) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 3 (133) 2014 rok [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 2 (132) 2014 rok [pobierz]

ROK 2013

Panda Nr 22 2013 rok str. 38-39 [pobierz]
Kronika Mazowiecka Nr 11 (129) 2013 rok str. 24-25 [pobierz]

Info Siedlce Nr 105 2013 rok str. 2-3 [pobierz]

Tygodnik Radomski 2013 rok str. 7 [pobierz]

Biznes i Ekologia Nr 127 2013 rok str. 36-37 [pobierz]

Gospodarz Nr 7(97) 2013 rok str. 14-15 [pobierz]
Przegląd Komunalny Nr 7 2013 rok [pobierz]

Środowisko Nr 6 (486) 2013 rok str. 9-12 [pobierz]

ROK 2012

Parki Krajobrazowe Mazowsza Nr 2 (6) 2012 rok str. 16 [pobierz]
Parki Krajobrazowe Mazowsza Nr 2 (6) 2012 rok str. 14-15 [pobierz]
Parki Krajobrazowe Mazowsza Nr 2 (6) 2012 rok str. 6 [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl