bdB3hpZ3A/mEyjmypi1ECM9EsrUsjl9ZqbJ9CSah9g6pN1Au9d/FlPp52/nKCkB7ZrAvJPfux7LD3Ot4W1ynOQ2UMxniaHER0Mhn/u+oy9LKtkAjrN4mjhCiTo/6xAR+7ZAhwMxYm17C74rh0R1tf9f82IpNpfkWSlIYygUwJlIlJf6m1Ey5DO2jaE/OuiWJ27afh7dSNq3LkP5z3FQyxF2t+tRqBrvEhgptPyLW8I9fm8ekOBARJ3JkD/hbbntvL1k4L93RELqPAtwA9Ek2aqORsAGRF5Z2iLPNjvSFHXFS7ePzFTIO2OSdrT2VpbEJsKNbWOG6g14cVZy7g0sLM5jdocooPD5cFbSRi3/xJ5elw6lPF+jb9KaIGTCKrRS45mk/nYfWEw960udbu2VTlPWRKWBhP/Wyc3uwyrvwWmHMEIwy7xVhlvAm+gm4+m8tPFXO7T1dktKCdbEhrwiBB1mO8OYxbFZFZEChxp3EYO3VH6ftgqw6chL3zhb+MFvI1B/oxRYpvnWrpFudsc1MTw3mpoxeB7Im3m840FY574AZLNHeCrRCBNO3EvTCHgdoMJMw1HtngHEf8Ti5cOYpre1eBnYJpkyen8Xn3cfkjxTGpYWIAlXI2jJz3favFISTbyfHPco+AKex1liE47gHlOoJ9VCk8AHmiYe+PtFgdcwZvaj4BlT+Z69DYqRlupBiyHz3Zrxdowpam6Xssvo98g==

Informacja o działalności WFOŚiGW w Warszawie

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) - art. 400h. 1a. Roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego funduszu ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym (od 2012 roku):

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2017r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2016r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2015r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2014r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012r. [pobierz] [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011r.

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2009r.

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008r. [pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2007r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2006r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2005r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2004r.[pobierz]

Raport z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - maj 2004r.[pobierz]

Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2003r.[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl