Wniosek o realizację praw

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że  osoba fizyczna przekazująca swoje dane osobowe może skorzystać ze swoich praw w przedmiotowym zakresie, poprzez złożenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stosownego wniosku w formie pisemnej:
a) osobiście w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub w Wydziale Zamiejscowym,
b) drogą tradycyjną na adres pocztowy,
c) drogą elektroniczną na adres IOD.

Instrukcja wypełniania wniosku: [pobierz]

Wniosek: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl