MQpPMK5q/LrU0GUN+/VW65yP+YjlGRcGnjVG2b9+ZddXJykh+O8Ot6rH5eZGRh7TW+M6UMIORFzgoJRY2+g+P/di2BBFOrrrwNYwSIYsgRkC7azCUKfrOTYBdtcDIR8dg4bisX1Lx53Vn4qTzldCJ9WUakhm8UUbzPLMsWieOJsqVqLfIHOXbtN8pis/5NDstKzAigSmIZ+nM5ZvpIcGkd+s7/32x7w+hFttX899pp6tVknOYEsm6hYemGHarRbjgVICxkIpEXj5x7ljUCwOMZ0spywzTSX23I6BkDxFH3YGtitDPEgOJCY3Cl1XRjeEBJzUhF/XRNkVCg/gWTPJcBut8STHkfOo0mCs2UVVUJoNMwFOlhhyLVSwd9Vz4BNGK19XWt/YCq0a3MRWl/JeIhBe8apipb+3KGvP32Egps1vP7rS6OIpJTbU1mn/JdABElH8yI7x30Fs+vkLuC674SiBI/hH39QEDqr0eS1nC+Q2l1PUbm5XCE5EtrWpo3E0McIvHGPXYSmhBKHOQYFs4lSPG18WfWoZj3s3qj7tYy8t3bhE0ulpSn7Pwk5MKTYnGcN4UEgo/hb15JD+wMAp5yNYu7CDE4BNF5FLTndRUqjbKAkVjJy5ymNwdmCBNVXUGvYBe8pE7bMuVYBxHr1g54kWRfXHl9ousPyPFUA8zXUqtFAd0TB3rIr2/F0sw8hkvkHDZSdpTylBR5t4PuxLRhz9OrrYhzJ2dPIxDm+Hlxe1X+NaI55224mQ8AeVteU24wmBlckVLHQg2WVSS4XUlrQxVXLAuVhQopQ8cZQp259PT80fY4gpOMXxExCAsBq8ThcRraszt86rvrDTXx7rvP0TlcF63ZaFIWd1Dr8XB/71jKayZAPaQChhLsh6B1DYELW1d98V8v97SVDzrtxPbr25lqS9x+Na9eqkWj97b8aKDgL6Tj87sxAVJUIIUZUxxpJQbNUCtcNIu/7muzgu445cOazh6kgQ4c21dOyVKLTmYlkwZtbMzrYwrDINFDPdqra6JAU+iXmQnCq+4QiyOsQnm7sb45sE/Ws2mwFeq+wVJuKQ+KsP6F2P5qHT+WgTSMuHg1Cl3mxBTdOzZ2SO1DkKihxUcfh41Dj5WWXMAMdRMj3J06pI5GF2lb8OBMRgGZpPGHKgqcEZL8ShhPPm+I+rbo4BqPlaV096uUW2PpieFL70La+V+g3lSBkjP7cSDHBP+mLIQ6BlDxNi6bGw4Vqx0iZko+9y2tXQTkbahFh6eG5i5LB6zSuOB1rEnUpVH0ELnohI94wh59qM9AdCj/79IJy/tPTlf/L/NE/mKazFmLYGloFonwug1eH128LA6h4rRIdmfUK3xI33alDK/4O/9fpTuEjYKstW4Nvq8/466TnR4o8kPJRXkJEdvyhyO/iuSOkhMH9SrOOwa5AT7LpvxmE5NUb76HGpf6IKC14=212SiZ+QTfbptmeJH+qSdQtWmfz69Ne1HOf2CRXI2Q1yyGAyanJ0L4xRoaYKzy5ENvqYfZWaZO8mKt1rClMUfpvtPIFYbVESCpzLU3Ux0cKmmKrixPxdUrTJlWv8uM5ataisOrWo+hK7XidcpJQuRcMrFR5NN9Da4UOwcz3ljQoMDVngggxJE4T3EO4EW+ffSZs04SWj/d1n/PaCmSucG9xbgsBU4Ch+GViGo8ttMAuLwwmXl5VEWJHX1iFh+WYQEgKU3PsfkpUK6kPfhOj6d7ogdHG7lZConHOrnr+vSmW6vzutLlHtSjpF2eiuv/OHQWhyZZ2a39yISgHg7QEu0FIz5z+DDgJDPb4MxpGAxyllIgZBObGVE2OyQykVqX1Z+bo9gfEtY6l1UIzu4cslYRXz9kN8ka5OYLT5bqh8IPaoWH+ZJ4SPcFxPz8eUQFFQUScuc2F5qjZg3ZLbLJayC6jD3bkl10EUpQoAuKbNFdpW2uH9siZO46BmQVEPJ1nvLuX6+p3vJ7G8RsFG3dRG9Q1AByd9X0/gtflkvZ28Z09zvWX9wnrsbRBKI8UoiotXtr93LZDgcA1H30KERvXN8Q==

Państwowe jednostki budżetowe 2013

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Harmonogram przyjmowania wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na rok 2013/2014

30.03.2013r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych o dofinansowanie zadań w 2014 roku.
30.06.2013r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2013 rok.
25.10.2013r. Ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków (dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.
15.11.2013r. Ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków (dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.
31.12.2013r. Ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.
 

Procedury oraz harmonogram przyjmowania wniosków dla PJB [pobierz]

Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na 2013 rok [pobierz]

Korekta wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Wniosek o zapewnienie dofinansowania-uzasadnienie [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Wzory dokumentów

Druk - wniosek wstępny [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina OCHRONA WÓD I GOSPODARKI WODNEJ

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 - harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B - karta efektu [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
------------------------------------------------------------------
Dziedzina OCHRONY ZIEMI I POWIETRZA
Druk wniosku [pobierz]
harmonogram rzeczowo – finansowy 
[pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji  [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja  [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii elektrycznej [pobierz]
Karta efektu ekologicznego - Unieszkodliwiane wyrobów zawierających azbest [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy - [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina OCHRONA PRZYRODY

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 - harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Załącznik nr 3 do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B - karta efektu [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
------------------------------------------------------------------
Dziedzina EDUKACJA EKOLOGICZNA

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu A1 - harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Załącznik nr 3 do Modułu A1 [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 1 do Modułu B - karta efektu [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
------------------------------------------------------------------
Dziedzina ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Moduł A1 wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Załącznik nr 2C do Modułu A1 [pobierz]
Harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Moduł B wniosku o dofinansowanie [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]

------------------------------------------------------------------
Dziedzina ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA I POWAŻNYM AWARIOM ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW

Wniosek [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]

------------------------------------------------------------------

Dziedzina MONITORING ŚRODOWISKA

Wniosek [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]
Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w planie finansowym [pobierz]
Oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Instrukcja rozliczenia rat [pobierz]
Instrukcja rozliczenia końcowego umowy [pobierz]
Zalecenia dotyczące procedur zawierania umów [pobierz]
Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl