n/5jsAg9vYhqBNHCHaUsJRO4QR+fq/fqVk0HHbwNcRX5U4SyoEdGDegsoSd5YX95Dw6QvlYPWrW3/1AUUDk4G20LqFPfWS3Y6eUNiTDdDLhCU0+CFun3ooxgJtfP3bGK7yF4ES9tKq8RaXiFbVNVPsiiTptLNb6qckCJTbGKi6FJoe/oaYNQtZZPm03eUKKAl5ZZDcJJuTZBcj4P0aQH6BB5EIrbAoD67zRdD2yPvfgNt7Nvdd1HSoZKvHI1BFL7rcXWv2FDx7COBXdVmNcIdaIsU5OL39klxEru08/HQF5jhm1O+VDi6mRMce1ww1Dzky24ibBkDZwvrfzmPcKMzZZRQ0rJOuaQ90YJfJ7/SRQW9o2yeY8xlVr3p1brs8zn1cUfCe4qHKtWDNpbavSElJTGCHysI0EwORe9USyFtIa5S3lGJoQRVBXc+bUxKA8c3FaUHHR5b+KTXmgk7lu3LjSRm4iWW6lWumrFla400hCR5IwQrbBY6J8/NL+1tq7GwGmcCWBD9TgmfT8yI5cj9gQ1S8TeMrM1QEQwKTDfV8hRcDiWNV7p3PHHUOI3TTzOYHDO4ThjGBCvdI3quIoXncW6kYUxJU+gNu/FQNwJgsQkm2TCkUcWoNNk70JQBIYouSJH20NWUcZN5Iog6l5nvlvM8J3DgPXZU3DnTOGI7vY=Ke+O84KA5oLPylKuHWy1+DVZ0887wltljP9rTNNwrhOBZ2jiiGrthJDmVKHdFx0d+wAkxlmQyN3L30CMw3qg464DXXZBxdSwKVYe5U07JC3lozbakqYJg+JdmR4IAfGbCodv7Zg6tD18P7Q5VG9O8SxMZU0G5foADMTPKIIBbMZuSZsIIB/rljshUGf2uxlCPNM0Y1XhWDYCf7r6CY+06y+yKrDz0H5MUQCxnSGW2xsFhyuwE1BD2O+oCDVo95r58WQtSaftOZgalokRSAVyPQxPZk2UBKQV/sI2y8W8QQ4leCe2yrN/NAFDSlQjXt9KBYB9iTMbOTvbkUqDkIHDyXOHmY+u1bP1yJDO35SbI3XR9ARdSp71xm8gIg6c1SzcPbcmf/wMS7TX4ydGczGaCgMSYCDzHZ24ABUGnlO4mUxFawvyVasaK5R+c8jT6yrLU7hiBjNhESst/uYZ08l/0Ov+bzWwwP5GvVBGc3UL4hY8POnpybPwyxUFQ0aoveUlrTpKfYfowoHqyAmLVcWDxW2MgqIBgHeclKcqEKwI/3DspkeYZ9Z5WSO9sBIkVRd4TzwLtiJIMCQg4tzs2V4ng5xmATRIGSGrTcDNeRCRIM40r5/3Z+wLTaMe6YlfLpv/GdO9X/EOnyRABZxQUVrAnhSEfKM0nu67sS8G2RoBcZ1B8Vj3dLfZ5cUw5C1JA2qJuZcTa4JeyVLp9gj3ikqus3YXrBHnP0ib93gwsy9cufXzSdYXrzZg1DbsWiCrijoOKQgeQQfFuvcrFIHXtpnF+czhaPc94OjT3w7PoTXUFSCrYFl9Fu5Q2q8ppsg75RK/oLTPn2S+m1SBpzKhrBYMv0ihFG30h1SckEXDXxDVQBJ5ZZhgCB5IawjbSZpmNvnnVZEgNbJ0VHgu8jmSHK09MR0+IGzFH0L6mjZ4pSdJpZP2VQdUZZt8v/RmLmVk9uknsHew+Geo1QlVrZ+MDB5xwLW0dXbGLWoX1lGD/rKRsWy2G/V7mN010ZMCsFdnUMtesKREcK3y3zbjghwR+m0bHd+YdoI8AdvO1MQe69oDSMzzqt4Ju4WDXtSbvSWMi1Oa3A1hSbY727ggzt341emEZgiHyDPa6JtvNaQ9BMBjxc4P7R5btHMjwjIHMmzNhfGWrcQfrajSQQODEgVqmeYZiUZZvScYWgOHf6RSraVZgLvMBWOZay1kfSKK8j6PMJllPXRlMQfH/TRZKnTGNdw/Rd8WvA3Lm1dz/6Pg84xI93MAHYbUTfZdnq0FYhd8x0b2fZBEGZdTxuKFzy5/0m7fmaBaA0YJ475EJ4MC5ezSSbUZgjPxy2MuMojtsUxAaIjQk27f3cpUIrfHbplBGOLjm7/Fh91x+C+qGcOFRZXSXguCJIjH0dB2EqZJ9lTNIPmRVwdGtt/hUyUhlYYbyeN11TB0ka0LuxucWmrgIbXFi/ty7uel7++Z9kyBF3VZoF9DAO7Nb+BaVrnPTcUQQo4npkEIfPbf0CXCSexDAA8Mkh6p2UfZ20jTzeeuFkTHhYrdf95YgZfyOt9LJtZr+UxkjLsSJ2aZnIr/K6ro+r6+oe8d7u5j/cictWUQ13jhS9Qlo7UqCNxNta0wR4/QjFaEaA==

Państwowe jednostki budżetowe 2015

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Procedury oraz harmonogram dla PJB na 2015 r. [pobierz]

Harmonogram

31.03.2015 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków wstępnych o dofinansowanie zadań w 2016 roku

30.06.2015 r. Termin składania w odpowiednim Wydziale Zamiejscowym Funduszu (lub, jeśli jest to uzasadnione terytorialnie, do Centrali Funduszu) wniosków szczegółowych, zgodnie z listą zadań na 2015 rok.

30.10.2015 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, które nie mają zapewnienia dofinansowania.

21.10.2015 r. ostateczny termin złożenia w Funduszu wniosku o uruchomienie środków dla zadań, którym udzielone zostało zapewnienie dofinansowania z budżetu.

31.12.2015 r. ostateczny termin złożenia końcowego rozliczenia wykorzystania środków Funduszu.

Dokumenty:

  1. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
  2. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - uzasadnienie wniosku [pobierz]
  3. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej [pobierz]
  4. Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej [pobierz]
  5. Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej  [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

WZORY WNIOSKÓW

Wniosek wstępny [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej dla wszystkich dziedzin [pobierz]

---------------------------------------------------------------------------------

Dziedzina Ochrona Wód/Gospodarka Wodna

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie [pobierz]

Dziedzina Ochrona Atmosfery/Ochrona Ziemi

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego - ochrona atmosfery[pobierz]

Karta efektu ekologicznego - ochrona ziemi[pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Edukacja Ekologiczna

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]
Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Ochrona Przyrody

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego  [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Nadzwyczajne Zagrożenia

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego  [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Dziedzina Monitoring Środowiska

Wniosek [pobierz]

Lista [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy [pobierz]

Karta efektu ekologicznego [pobierz]

Końcowe rozliczenie wykorzystania środków WFOŚiGW w Warszawie  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl